Vellykket omdømmedugnad for Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Vellykket omdømmedugnad for Bryn-Helsfyr

16. mars 2016

Ansatte på Bryn-Helsfyr tegner et positivt og styrket bilde av områdets omdømme, og bekrefter at det har byens beste tilgjengelighet, en miljøvennlig profil og en posisjon som det viktigste kontorområdet øst for Oslo sentrum.

Presseinformasjon
Oslo, 16. mars 2016

Dette fremgår av en ny undersøkelse gjennomført av Norstat for Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

Undersøkelsen, der 240 kontoransatte i 60 virksomheter på Bryn og Helsfyr har svart på spørsmål om reisevaner og syn på områdets kvaliteter og omdømme, ble gjennomført i januar/februar 2016.

Totalvurderingen av Bryn-Helsfyr som arbeidssted viser en gjennomsnittscore på 8,1 på en skala der 1 er svært dårlig og 10 er svært bra. Trivsel og effektivitet rangeres likt med 8,1. Området scorer aller best på tilgjengelighet via kollektivt (8,9), vei og nærhet til sentrum. Et av byens beste kollektivtilbud ligger til grunn for en kraftig økning i andelen som bruker kollektivt til jobb i området.

Vellykket omdømmedugnad

Brukerne gir områdets omdømme en gjennomsnitts-score på 7,7 på samme skala. Og et klart flertall (56 prosent) av dem som har noen mening om det svarer at omdømmet har blitt forbedret de siste to årene.

85 prosent har primært positive assosiasjoner til området, 12 prosent nøytrale. Av dem som har noen mening om det er 84 prosent helt eller delvis enige i at Bryn-Helsfyr har et godt rykte som arbeidssted, 93 prosent at det er det viktigste kontorområdet øst for Oslo sentrum og 80 prosent at det har en miljøvennlig profil.

– Dette er gode nyheter for alle med interesser i området, ikke bare oss som jobber aktivt med informasjon og omdømmebygging. Lokale virksomheter og deres ansatte er en kjernemålgruppe, og tallene viser at vi har tusenvis av gode ambassadører, sier Per Kristian Lundquist i Sandia. Han er talsmann for Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der store og små eiendomsaktører med interesser i området driver langsiktig informasjonsarbeid og omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

Om Bryn-Helsfyr brukerundersøkelsen 2016
Brukerundersøkelsen, der 240 ansatte i 60 virksomheter på Bryn og Helsfyr har svart på spørsmål om reisevaner og syn på områdets kvaliteter og omdømme, ble gjennomført i perioden 11. januar – 11. februar 2016. 57 prosent av respondentene har arbeidssted på Bryn, 43 prosent på helsfyr. Ca 40 prosent oppgir å ha en lederstilling, 60 prosent annen stilling. Undersøkelsen ble gjennomført av Bryn-Helsfyr-samarbeidet, og Norstat sto for datainnsamlingen.

Om Bryn-Helsfyr
Milliardinvesteringer i utbygging og modernisering har gjort Bryn-Helsfyr til et av Oslos viktigste næringsområder. I løpet av 10 år er kontorarealet bygget ut med 100.000 nye kvm, og en rekke bygg er rehabilitert til høy standard. Med over 575.00 kvm kontorarealer er Bryn-Helsfyr den etablerte kontorklyngen øst for sentrum. Områdets viktigste fortrinn er unik tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei, nærhet til sentrum og eiendommer med høy standard til konkurransedyktige leiepriser. Et av byens beste kollektivtilbud og 4 FutureBuilt-prosjekter bidrar til å gi området en sterk miljøprofil.

Om Bryn-Helsfyr-samarbeidet
Bryn-Helsfyr-samarbeidet består av over 20 eiendomsaktører som samarbeider om informasjonsvirksomhet og langsiktig omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Deltakerne er Skanska CD Eiendom, SAJA Eiendom, Tveten Park, Øni Eiendom v/Maya Eiendom, Basale, Oslo Areal, Fortin, Bryn Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, Fyrstikkalleen 3, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, NAF, Entra, Brødrene Jensen, Gasmann Eiendom, Østensjøveien 43 AS, Eiendomsselskapet Argentum, Ferd Eiendom og NCC Property Development. For høyoppløselige bilder, kontakt: stig.jensen@bryn-helsfyr.no

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-samarbeidet
Besøk: www.bryn-helsfyr.no – eller kontakt:
Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)
Telefon: 901 99 016, e-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

Bilder: Flyfoto (Foto: Nyebilder.no). Andre bilder: (Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet).

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
OSLO 20150821Flyfoto av Bryn - Helsfyr for JPR.Foto: nyebilder.no OSLO 20150821Flyfoto av Bryn - Helsfyr for JPR.Foto: nyebilder.no