Sterk vekst og solide resultater i AF Gruppen
Gå tilbake

Sterk vekst og solide resultater i AF Gruppen

15. februar 2019

Bryn-Helsfyr-baserte AF Gruppen (AFG) leverer sterke resultater for 2018. Omsetningen økte med hele 37 prosent til 18,76 milliarder kroner, og foreløpig resultat før skatt  passerte en milliard.

Det ledende entreprenør- og industrikonsernet med hovedkontor i Helsfyr Atrium melder om vekst innenfor nesten alle virksomhetsområder i Norge, herunder anlegg, bygg, eiendom, miljø og energi. Ordreinngangen var god, og ordrereserven var på over 21,5 milliarder ved utgangen av året.

I rute mot hårete mål

– AF Gruppens resultat for 2018 viser at vi er på god vei til å nå våre ambisjoner om lønnsom vekst og en omsetning på 20 milliarder i 2020. Vi har i 2018 hatt betydelig organisk vekst både innen Anlegg og Bygg. I tillegg legger oppkjøpet av vestlandsentreprenøren HTB i 4. kvartal, og den svenske entreprenøren HMB etter årets slutt, et godt grunnlag for strukturell vekst fremover. Med et resultat før skatt for året på MNOK 1 136 og en resultatmargin på 6,1 % er det mange medarbeidere som fortjener honnør, sier konsernsjef Morten Grongstad i en pressemelding.

Helse, miljø og sikkerhet – en del av kulturen

AFG stiller ifølge meldingen de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandørene inkluderes i skadestatistikken. H-verdien for 4. kvartal var 0,6 (1,1). For 2018 var H-verdien 0,8 (1,1). AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Målsettingen er å ha et totalt sykefravær på under 3,0 %. Sykefraværet for 4. kvartal var 3,3 % (3,0 %) og for 2018 var det 3,3 % (3,0 %).

– Tydelige kjerneverdier, risikostyring og systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er en del av AF-kulturen. Til tross for at vi kan se tilbake på et år med lav skadefrekvens, har dødsulykken på Tvedestrand-Arendal-prosjektet i mai preget oss. Vårt ansvar er å lære av våre feil og gjennomføre tiltak som forsterker barrierene mot uønskede hendelser slik at tilsvarende ulykker ikke skjer igjen. God verdiskaping skal aldri gå på bekostning av sikkerhet og etikk i AF, avslutter Grongstad.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Helsfyr Atrium 2 Helsfyr Atrium 2 Helsfyr Atrium Helsfyr Atrium Helsfyr Atrium, Valle, Helsfyr: Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet Helsfyr Atrium, Valle, Helsfyr: Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet