Vegdirektøren tilfreds med trafikksikkerhetssatsing
Gå tilbake

Vegdirektøren tilfreds med trafikksikkerhetssatsing

9. oktober 2008

– Jeg er tilfreds med regjeringens forslag til vegbudsjett. Den kraftige satsingen på trafikksikkerhet gir oss enda bedre muligheter til å fortsette kampen mot trafikkdøden, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en melding.

I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til å bruke 17 milliarder kroner til vegformål, noe som er en økning på over 10 prosent, eller 1,6 milliarder kroner, i forhold til 2008.

– Med et stadig økende forfall og alle de uløste oppgavene knyttet til vegnettet er årets budsjett gledelig og nødvendig, sier vegdirektøren.

Trafikksikkerhet-satsing
– Det legges opp til en omfattende trafikksikkerhetspakke med målrettede tiltak, investeringer i veger, styrkning av trafikant- og kjøretøyområdene og drift og vedlikehold. Vi vil prioritere tiltak mot ulykker med høy alvorlighetsgrad. Vi vil også prioritere tiltak mot fart og spesielt utsatte trafikantgrupper, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Satsingen på målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer er økt med 450 millioner kroner, som er nesten en dobling fra 2008. Dette betyr blant annet fullføring av 15 km midtrekkverk og oppstart av ytterligere 15 km til en prislapp på 310 millioner kroner. I tillegg bygges det 69 km med 4-felts motorveg med midtrekkverk.

Også innen drift av vegnettet settes det fokus på trafikksikkerhet, spesielt knyttet til brøyting og strøing. Innsatsen med vegdekkelegging økes med 30 prosent neste år. Det vil bli lagt asfalt på om lag 1.500 km veg.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email