Utvikler unik hengebro
Gå tilbake

Utvikler unik hengebro

20. januar 2016

Norsk bro- og offshorekompetanse kombineres for å utvikle unik hengebro på flytende fundament.

COWI og deres samarbeidspartnere har i hard konkurranse med norske og internasjonale konsulentgrupperinger blitt tildelt oppgaven med å videreføre utviklingen av hengebro på flytende fundament over Bjørnafjorden sammen med Statens vegvesen.

Utviklingen vil kombinere internasjonal brokompetanse med ledende norsk offshorekompetanse på flytende konstruksjoner, for å lage en sikker og kostnadseffektiv konstruksjon for kryssing av brede, dype fjorder.

Sammen med COWI og Johs. Holt skal prosjektet ledes av Aas-Jakobsen, alle selskaper med stor kompetanse innen prosjektering av langspenns brokonstruksjoner og flytebroer i Norge og internasjonalt.

– Brokonseptet som skal utredes er unikt og vi ser frem til å bidra i dette banebrytende prosjektet med eksperter både fra våre norske og internasjonale bro-miljøer, sier Erik Sundet, avdelingsleder hos COWI.

I tillegg til Johs. Holt AS og Aas-Jacobsen AS og COWI AS, som har hovedkontor i Grenseveien 88 på Bryn-Helsfyr, består samarbeidsgruppen av TDA, Moss Maritime, NGI og Plan arkitekter.

Bjørnafjorden er nær 5 kilometer bred og ca. 500 meter dyp og vanskelig å krysse med konvensjonelle brokonstruksjoner. Broen vil ved ferdigstillelse bli en del av fergefri E39 og fergefri forbindelse mellom Bergen og Stavanger.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Illustrasjon: COWI, Plan arkitekter/Statens vegvesen)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
cowi_bjornafjord_3 cowi_bjornafjord_3