Utvikler FutureBuilt-prosjekt på Helsfyr
Gå tilbake

Utvikler FutureBuilt-prosjekt på Helsfyr

2. juli 2021

Skanska Commercial Development Norway (Skanska CDN) har høye miljøambisjoner for sitt kontorprosjekt på Helsfyr i Oslo, der et av målene er å utvikle et såkalt sirkulært Powerhouse. Nå har selskapet inngått en intensjonsavtale med FutureBuilt.

Byutviklingen fortsetter i hele Bryn-Helsfyr-området, og en rekke nye kontor- og boligprosjekter er under planlegging og regulering i hele området. Ett av disse er Skanska CDNs kontorprosjekt i Fredrik Selmers vei 5, som ligger ut mot Grenseveien sentralt på Helsfyr.

Les også: «Mange nye leieavtaler og fortsatt byutvikling i Bryn-Helsfyr-området»

Bærekraftfokus

Skanskas prosjekt skal forene rehabilitering av eksisterende bygg og nybygg og tar sikte på å bli et FutureBuilt-forbildeprosjekt i henhold til FutureBuilt 2.0.

Prosjektet er i reguleringsfase og vil ha et bredt bærekraftfokus, med særlige ambisjoner på energiforbruk og materialbruk. Skanska har høye ambisjoner på bærekraft, og har satt seg mål om å være klimanøytral innen 2045. For å bidra til dette har Skanska CDN en målsetting om at alle deres kontorprosjekter skal være helt utslippsfrie innen 2037.

– Skal vi klare å nå målene våre for CO2 er vi nødt til å utfordre oss selv, tenke nytt og ikke minst dele erfaringer og samarbeide tett med ambisiøse og dyktige partnere. FutureBuilt er en slik samarbeidspartner og vi gleder oss til å jobbe sammen for å skape et nyskapende, sosialt og økologisk bærekraftig kontorbygg av høy kvalitet, sier prosjektsjef Karin Lund i Skanska CDN.

Les også: «Helsfyret viser vei inn i fremtiden»

Powerhouse-prinsipper

– Fredrik Selmers vei 5 prosjekteres etter prinsippene i Powerhouse Paris Proof, en standard som tar utgangspunkt i Paris-avtalens 1,5 graders mål, sier Lund. – Energieffektivitet, materialressurser og sirkulær økonomi står helt sentralt for å oppnå CO2-målet vi har satt for prosjektet. Beregningene så langt tilsier at vi kan få til en reduksjon i CO2-utslipp på over 50% sammenlignet med et standard TEK17-bygg. For å redusere energibehovet fokuserer vi på å utvikle et bygg som både krever mindre energi og som produserer energi.

Gjenbruk og ombruk

Gjenbruk og ombruk er et annet spennende aspekt ved prosjektet. Fredrik Selmers vei 5 er blant annet pilot i Sirkbygg, et FoU-prosjekt i Skanska-regi som også FutureBuilt tar del i. Sirkbygg skal bidra til å utvikle nye løsninger og produkter for demontering av bygg for videre gjenbruk om etter byggets levetid. fortsetter hun.

Siden oppstarten i 2010 er FutureBuilt-programmet utvidet både geografisk og tematisk. I mai ble nye kriterier for FutureBuilt 2.0 ferdigstilt. Kriteriene for forbildeprosjektene ligger godt i forkant av dagens praksis og regelverk. Blant temaene som blir viktige frem mot 2030 er klima og energi, sirkulære bygg og bydeler, delingsøkonomi, sosial bærekraft, grønn mobilitet, naturmangfold og klimatilpasning, og ikke minst – urban klimainnovasjon.

– Skanska har vist før at de ønsker å være både miljøledende og innovasjonsdrivende, gjennom bla sin tunge rolle i FutureBuilt prosjektene Powerhouse Kjørbo og Nansenløkka på Fornebu. Nå tar Skanska CDN ambisjonene enda et hakk videre, med mål om et sirkulært Powerhouse på Helsfyr, som skal kombinere plussenergi med både ombruk av eksisterende bygg og byggesystemer designet for demonterbarhet og framtidig ombruk. Vi heier på Skanska, sier Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email