UDI til Bryn-Helsfyr – byggestart for nytt storprosjekt på Valle
Gå tilbake

UDI til Bryn-Helsfyr – byggestart for nytt storprosjekt på Valle

1. mars 2019

NCC og Utlendingsdirektoratet (UDI) har signert en 10-årig leieavtale på nærmere 16 000 kvadratmeter i NCCs kontorprosjekt Valle View på Helsfyr i Oslo. Byggingen starter allerede i 1. kvartal i år og bygget vil være innflyttingsklart i slutten av 2020.

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk, og behandler blant annet oppholdstillatelser for utenlandske borgere og tilbyr innkvartering for asylsøkere.

– Vi valgte Valle View fordi det er et bygg som gir oss nødvendig fleksibilitet, og gode kontorløsninger for våre ansatte. God tilgang til offentlig kommunikasjon var også viktig når vi nå skal ut av sentrum, sier UDI-direktør Frode Forfang i en pressemelding.

Kontorbygget Valle View på ca 22 000 kvadratmeter er designet av Lund & Slaatto Arkitekter og blir et nytt og attraktivt landemerke på Helsfyr. NCC kan utvikle totalt 60 000 kvadratmeter kontorlokaler på Valle ved Bryn-Helsfyr, et område i rivende utvikling til en attraktiv bydel med arbeidsplasser, et godt servicetilbud og nye boliger.

– Med en viktig samfunnsaktør som UDI som leietaker i Valle View, blir Valle et stadig sterkere kontorområde. Vi opplever økt etterspørsel fra leietakere og gleder oss til den videre utviklingen av de neste fasene, sier Thomas Dahle, administrerende direktør i NCC Property Development AS.

NCCs utviklingsprosjekt på Valle består av fire planlagte kontorbygg, hvorav det første prosjektet, Valle Wood, ferdigstilles våren 2019. Valle View planlegges ferdigstilt i slutten av 4. kvartal 2020.

Valle View planlegges miljøsertifisert til BREEAM NOR Excellent. NCCs mål er å minimere miljøpåvirkning og verdiskapning for kunder og samfunn med miljøsertifiserte bygninger, attraktive arbeidsplasser og inkluderende bymiljøer.

Illustrasjonsbilde: Valle View. Ill: Lund & Slaatto / NCC

Personbilde: fv: Thomas Dahle, Adm. direktør i NCC Property Development og UDI-direktør Frode Forfang

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Miljøfoto, Valle på Helsfyr. Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet Miljøfoto, Valle på Helsfyr. Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet