Inntar Valle View – samlokaliserer 900 ansatte på Helsfyr
Gå tilbake

Inntar Valle View – samlokaliserer 900 ansatte på Helsfyr

15. februar 2021

Utlendingsdirektoratet (UDI) har overtatt nærmere 16 000 kvm i nybygget Valle View. Fra å være fordelt på fire bygg og seks adresser i Oslo sentrum, samles nå nær 900 ansatte i ett flott, nytt lokale ved Helsfyr.

Direktoratet føyer seg dermed inn i en lang rekke offentlige og private virksomheter som de senere år har valgt Bryn-Helsfyr-området som fremtidens lokasjon.

Les også: Videre byutvikling og nye leieavtaler i Bryn-Helsfyr-området

UDI jobber nå med å få på plass IT-infrastruktur, møbler, planter og annet interiør før de første ansatte flytter inn 1. mars. På grunn av pandemien vil UDI kombinere oppstart i nytt lokale med fortsatt arbeid hjemmefra inntil smittesituasjonen tilsier at alle ansatte kan ta bygget fullt i bruk.

I Valle View blir UDIs avdelinger i Oslo samlokalisert i effektive og moderne lokaler, tilpasset virksomheten og driften. Ved å samles i ett godt tilrettelagt lokale med interne trapper har de ansatte i UDI fått bedre forutsetninger for samhandling. Å redusere antall kvadratmeter har også klare økonomiske og miljømessige gevinster.

Rigget for fremtidens mobilitet

For UDI skal nærheten til T-banen, som passerer kollektivknutepunktet Helsfyr med fire linjer, raust med sykkelparkering og gode servicetilbud ha vært viktige faktorer ved valget av av nye lokaler. Tilbakemeldingene fra ansatte har vært gode og det er store forventninger fra brukerne av de nye lokalene.

– UDI ser frem til å samles i nye moderne lokaler, som er tilpasset hvordan vi ønsker å utvikle organisasjonen videre og jobbe i fremtiden. Byggeprosessen har både gitt oss muligheten til å utforme egne lokaler og samtidig tenke nytt rundt måten vi jobber på. Vi har vært særlig opptatt av å gi samhandling og innovasjon gode forutsetninger i nye lokaler, og vi gleder oss nå til å ta bygget i bruk, sier Lars Bendik Johansen,  prosjektleder i UDI.

Interesse for resten av arealene i bygget

– UDI er en profesjonell leietaker som i samarbeid med Statsbygg har jobbet effektivt med å overholde frister og bidra til gode prosesser. Dette har vært viktig for oss i NCC Property Development, for å kunne holde en svært stram fremdrift i byggeprosjektet. I tillegg har pandemien satt oss alle på prøve.  Vi vil derfor rose UDI for svært godt samarbeid og vilje til å gjennomføre i henhold til den tidsfristen vi sammen har satt, sier Thomas Dahle, adm. direktør i NCC Property Development Norway.

Totalt leier UDI 15 984 kvadratmeter i de 9 nederste etasjene pluss to kjelleretasjer. Fortsatt gjenstår det å leie ut 7 747 kvadratmeter i de øvereste etasjene av bygget, men det er forventet at hele bygget er tatt i bruk i løpet av året. Flere interessenter har sett på mulighetene Valle View gir med sentral plassering i den nye minibydelen Valle ved Helsfyr.

Union overtok i 2019

NCC solgte i 2019 hele sitt Valle-prosjekt til UNION og sammen jobbes det nå for å leie ut de resterende lokalene.

– En ny milepel er nådd med offisiell overtakelse av det fantastiske bygget Valle View 1 februar 2021. Union er imponert over NCCs leveranse og kvalitet på produkt som nå UDI kan flytte inn i. Videre er Union ydmyke og imponert over UDI og NCC sin gode håndtering, samarbeid og engasjement i en krevende tid omhandlet av pandemi. Union gleder seg til fortsettelsen med UDI som en profesjonell leietaker og samarbeidspartner i tiden som kommer, sier Lars-Erik Wogsted i Union.

Kort byggetid

Byggingen av Valle View har vært preget av korte tidsfrister og tett dialog mellom byggherre og leietakere. I samarbeid har de gjennomført byggeprosessen presist, effektivt og planmessig, under krevende omstendigheter da korona-pandemien har preget arbeidsmetoder og samarbeid.

– Valle View har vært et prosjekt preget av åpenhet med tett og godt samarbeid med byggherren, leietaker og øvrige kontraktspartnere i prosjektet. Dette har ført til en unik samspillskultur i prosjektet hvor alle parter har levert over forventet på fremdrift, kvalitet og sikkerhet. Dette til tross for et utfordrende år med Covid-19 og dets tilhørende restriksjoner. Vi er stolte over nok en gang å levere et flott prosjekt på Valle-tomten, sier Roger Nygård, leder for NCC Building Norway.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email