«The Place To Be»
Gå tilbake

«The Place To Be»

29. januar 2014

Visjonen til Atea dreier seg om å være kraftsenteret i den norske IT-bransjen, eller med andre ord: å være «the place to be». Det er da heller ikke tilfeldig hvor selskapet har valgt å legge sitt hovedkontor i Norge.

I over 40 år har Atea vært med på å prege den norske IT-historien. Det som begynte med Merkantildata og siden Ementor tok dagens form i 2006; da slo selskapene Topnordic, Ementor og Atea seg sammen og skapte Nordens ledende leverandør av IT-Infrastruktur. Denne posisjonen har blitt ytterliggere forsterket etter oppkjøp i Baltikum, og i dag er Atea nest største aktør på det europeiske markedet.

God fleksibilitet

Da Atea flyttet fra Økern til sitt nåværende hovedkontor i Brynsalléen 2 var en av årsakene at man trengte mer plass. Det var et også et ønske om å bli værende utenfor bykjernen i Oslo, med de fordelene det gir både i forhold til trafikk og parkeringsmuligheter. Dessuten legger ikke Dag Fodstad, administrerende direktør, skjul på at Atea er et litt Østkant-orientert selskap:

– Mange av våre ansatte bor utenfor sentrumskjernen, spesielt i Oslo-Øst og nord for Oslo. På Bryn-Helsfyr er det bra med tilkomstveier både nord- og sørfra, og det er enkelt å komme til både inn om morgenen og ut om ettermiddagen. Dette er veldig positivt for de som jobber her, og gir dem en stor grad av fleksibilitet, sier han.

Området har ifølge direktøren også god offentlig kommunikasjon, med kort avstand til både tog og t-bane. Samtidig påpeker han at Atea er et salgsdrevet selskap, der brorparten av de ansatte er konsulenter. Bilen blir derfor et viktig arbeidsredskap:

– Vi er opptatt av nærhet til kunder, og er avhengige av å kunne bruke bil til kundene våre. Sånn sett er Bryn et fint sted, sier Fodstad.

Stolt av bedriftskulturen

I Norge har Atea 23 kontorer og 1700 ansatte; totalt i Norden og Baltikum teller selskapet 82 kontorer og om lag 6500 medarbeidere. Med så mange ansatte er det viktig med et godt arbeidsmiljø, og ifølge administrerende direktør er bedriftskulturen helt avgjørende:

– Kulturen i Atea er noe av det viktigste av alt. Vi har en visjon som handler om få fylle hverdagen med et innhold, der man har det gøy på arbeidsplassen, og ikke bare går på jobb for å få lønn. Hvis ikke du trives på arbeidsplassen, så er det vanskelig å gjøre noe mer enn det du må. Vi ønsker at folk skal trives for å få overskudd til å gjøre mer, og kunne skape. Det er kultur-begrepet i Atea, sier en engasjert Fodstad.

De ansatte valgte Bryn-Helsfyr

Med tanke på bydelen som næringsområde mener Fodstad at Bryn-Helsfyr har en bedre attraktivitet enn ryktet tilsier.

– Dette gjelder både i forhold til shopping og hvor enkelt det er å komme seg til sentrum. Det er mye rundt det å holde hus her som er positivt, sier han.

Samtidig understreker han at det ikke bare ledelsen som er positive til området: Da leieavtalen skulle reforhandles med KLP, som eier byggene, dukket spørsmålet opp om man ønsket å fornye avtalen eller satse på nybygg, for eksempel i Bjerke.

Ledelsen bestemte seg for å gjennomføre en spørreundersøkelse blant de ansatte, og spurte hva de ønsket. Resultatet ble et overveldende ja for å bli værende.

– Bygget her er fint, med det er heller ikke 2013-modernisert. Det viser at de ansatte trives godt i dette området, og derfor er vi her fremdeles.

Her kan du lese mer om Atea.

Bilder: Daniel Schmidt

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
atea_profilartikkel_1 atea_profilartikkel_1 atea_profilartikkel_3 atea_profilartikkel_3