Tele2 og Network Norway starter utbyggingen av 4G
Gå tilbake

Tele2 og Network Norway starter utbyggingen av 4G

19. november 2012

Tele2 og Network Norway, begge med norsk hovedkontor i Helsfyr Atrium på Bryn-Helsfyr i Oslo, starter nå utbyggingen av 4G etter å ha fått tillatelse til å ta i bruk 2 x 20 MHz av frekvensene i 1800-båndet.

Ifølge en pressemelding er målet å lansere 4G i første kvartal 2013, og drammensområdet blir først ute med 4G-dekning. «Med en fornuftig frekvensutjevning i de forestående auksjonene vil 4G bygges ut i hele mobilnettet gjennom 2013 og 2014», skriver selskapene.

– Dagens frekvensubalanse gjør at vi naturligvis ligger noe på etterskudd vis a vis våre konkurrenter når det gjelder 4G, men med den tverpolitiske støtten vi hittil har fått for å bygge et landsdekkende nett er vi sikre på at vi i 2013 vil få nok frekvensressurser til å bygge 4G overalt hvor vi har dekning, sier administrerende direktør for Tele2s norske virksomheter Arild Hustad.

«I motsetning til de fleste land i Europa, hvor de samlede frekvensressursene er jevnt fordelt mellom de tre største mobiloperatørene, er i dag frekvensressurser i Norge svært ujevnt fordelt mellom de tre mobiloperatørene Telenor, TeliaSonera og Tele2. Telenor har ca 48 prosent av de samlede mobilfrekvensressursene, TeliaSonera har ca 40 prosent og Tele2 har de resterende 12 prosentene», skriver selskapene i meldingen.

– På lik linje med våre konkurrenter er vi avhengige av å få tilgang til de frekvensressursene som skal auksjoneres ut i nærmeste fremtid for å bygge ut et moderne 4G-nett. Vi setter vår lit til at norske myndigheter ser fordelene ved å rette opp dagens frekvensubalanse til det beste for norske mobilforbrukere. Det vil gi bærekraftig konkurranse i det norske mobilmarkedet og ikke minst sikre størst mulig utbredelse av mobilt bredbånd i hele landet, sier Hustad.

Til forskjell fra GSM og 3G-nettene, er 4G-nettet primært en teknologi som utnytter mulighetene for raskere data, blant annet fordi den er IP-basert. 4G er som skapt for mobilsurfing og mobil internettilgang, og typisk opplevd hastighet i 4G-nettet vil ligge på mellom 20 til 80 megabit per sekund. Til sammenligning er snitthastigheten på bredbånd i norske hjem på om lag 6 megabit per sekund.

– Vi ser frem til å begynne utbyggingen. 4G er neste generasjons mobilnett og vil på sikt gi høyhastighets mobilt bredbånd til alle våre kunder, enten de har abonnement hos Tele2, One Call, MyCall eller Network Norway. Våre kunder vil gis muligheten til å surfe på internett gjennom mobilnettet i stedet for å være koblet til en kabel eller WiFi-sone hjemme i stua. Denne fleksibiliteten, uavhengig av tid og sted, er sterkt etterspurt og blir stadig viktigere for nordmenns mobilhverdag, sier teknisk direktør i Tele2 Norge Geir Løvnes.

Personbildet: Arild Hustad, administrerende direktør for Tele2s norske virksomheter (Foto: Tele2)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
IMG_5145 IMG_5145