Tech Data Corp sluttfører oppkjøp
Gå tilbake

Tech Data Corp sluttfører oppkjøp

4. juni 2008

Den ledende distributøren av IT-produkter, Tech Data Corporation (NASDAQ: TECD), kunngjorde 18. mai at selskapet har sluttført oppkjøpet av visse deler av Scribona AB, et av Nordens største distribusjonsselskap med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Dette i følge en pressemelding på www.gk.no.

"Sluttføringen av dette oppkjøpet representer et viktig skritt for Tech Data i vår strategi for å få vekst og dra nytte av infrastrukturen vår i den europeiske regionen," sa administrerende direktør Robert M. Dutkowsky i Tech Data Corporation. "Med denne transaksjonen utbrer vi oss til nye verdiøkende produktlinjer og løsninger og utvider vår tilstedeværelse som en ledende IT-distributør i Norden".

Som følge av oppkjøpsavtalen, kommer Tech Data til å betale omtrent 60 millioner US dollar, pluss et tillegg på 23 millioner US dollar for nettoverdien av de overførte eiendeler som inkluderer inventar, leverandøravtaler, kundelister, kontorutstyr og visse andre eiendeler. Den totale oppkjøpsprisen betales over en periode på seks måneder. For de tolv månedene som ble avsluttet den 31. desember 2007, genererte Scribona Nordics salg for 8.069 millioner SEK (rundt 1.2 millarder US dollar). Tech Data forventer å legge til rundt 900 millioner US dollar i økt årlig salg, netto av forventet reduksjon i kunder og overlappende geografisk dekning. I forbindelse med oppkjøpet, forventer selskapet integreringskostnader på rundt 11 millioner US dollar i regnskapsåret 2009, primært relatert til kundeovergang, flytting, rådgivning og andre integreringshandlinger i forbindelse med oppkjøpet. Transaksjonen forventes å ha minimal innflytelse på inntektene i regnskapsåret 2009, inkludert integrasjon og oppkjøpsrelaterte kostnader.

"Kombinasjonen av våre operasjoner skaffer oss kunder med gode kredittløsninger, høyeffektiv logistisk kapasitet og forbedrede e-handelsverktøy" sa Tech Data Corporations Europasjef, Nestor Cano. "Vi har skaffet oss et erfarent og engasjert team av distribusjonsansatte som styrker organisasjonen vår betydelig. Med et sterkere salgs- og marketingapparat kan vi støtte kundene og leverandørpartnerne våre bedre, og dra nytte av mulighetene på dette strategiske markedet."

Tirsdag den 22. mai 2008 offentliggjør Tech Data resultatene for første kvartal av perioden som ble avsluttet den 30. april 2008. Selskapet kommer til å diskutere detaljene rundt oppkjøpet i forbindelse med evalueringen av resultatene fra første kvartal under dets kvartalsvise telefonkonferansen den 22. mai 2008 klokken 9:00 a.m. ET. Telefonkonferansen er tilgjengelig via webcast på www.techdata.com (under "Inventor Relations").

Utsagn om fremtiden

Visse emner omtalt i denne nyhetsmeldingen er utsagn om fremtiden, basert på dagens forventninger hos selskapet som
involverer en rekke risikomomenter og uvissheter. Faktorer som kunne få aktuelle resultater til å avvike vesentlig inkluderer følgende: sterk konkurranse både innenlands og internasjonalt; innskrenkede fortjenestemarginer; avhengighet av informasjonssystemer; mulige uheldige effekter av oppkjøp; å utsettes for naturkatastrofer, krig eller terrorisme; avhengighet av selvstendige transportselskaper; mulige påvirkninger av arbeidsstreiker; risiko for fall av lagerverdi; forsyning og tilgjengelighet av produkter, endringer i leverandørbetingelser; tap av viktige kunder; kredittrisiko som skyldes svekket økonomisk tilstand hos kundene våre; manglende evne til å skaffe nødvendig kapital; svingninger i rente; risiko rundt valutakurser og utenlandske markeder; påvirkninger av endringer i inntektsskatt og annen regulerende lovgivning; endringer i regnskapsregelverk; og ustabiliteten i aksjer. Ytterlige drøftelser av ovennevnte og andre faktorer som påvirker selskapets forretninger og fremtidsperspektiver finnes blant selskapets dokumenter hos Securities and Exchange Commission (SEC), og man kan få kopier av dem på selskapets hjemmeside (Investor Relations): www.techdata.com. All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende fra og med 19. mai 2008. Selskapet er ikke forpliktet til å oppdatere noen utsagn om fremtiden heri til faktiske resultater eller endringer i selskapets forventninger.

For ytterligere informasjon, herunder kontaktinfo, se www.techdata.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email