System for køhåndtering ved fergesamband
Gå tilbake

System for køhåndtering ved fergesamband

19. juni 2012

SWARCO, med norsk hovedkontor i Brynsveien 12 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har laget et system for køhåndtering ved fergeleier.

Ifølge selskapets websider handler det om et feltanvisningssystem på begge sider av fergesambandet Flakk-Rørvik. Systemet detekterer antall biler per felt, og anviser bilfører til nærmeste ledige felt ved hjelp av ITC-2 styreapparat med deteksjonspunkter og signalplaner.

Informasjon ved stopplinjen gis på fullgrafisk RGB billedpunktskilt. I tillegg er det innstallert LED kjørefeltsignaler over hvert felt.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Fasade2_liten Fasade2_liten IMG_7941 IMG_7941 doc_1050 doc_1050