Sykkelglede på Helsfyr
Gå tilbake

Sykkelglede på Helsfyr

1. juni 2016

Stadig færre kjører til jobben på Bryn og Helsfyr, mens flere tar kollektivt eller sykler. Og nettopp sykling til jobben i området har nesten doblet seg de siste tre årene. Dette er en trend daglig leder og sykkelentusiast Jonas Strømberg hos Sørensen Sykler på Fyrstikktorget bekrefter.

Bryn-Helsfyr-samarbeidets nylige brukerundersøkelse viser at stadig færre kjører til jobben på Bryn og Helsfyr, mens flere tar kollektivt eller sykler. Og nettopp sykling til jobben i vårt område har nesten doblet seg siden forrige undersøkelse i 2013. Dette er en trend daglig leder og sykkelentusiast Jonas Strømberg hos Sørensen Sykler på Fyrstikktorget på Helsfyr kan bekrefte. Han mener bedre sykkelveier og fasiliteter hos bedriftene gjør at flere velger sykkelen til jobb.

Av de som jobber på Bryn eller Helsfyr har 50 prosent mellom 15 og 30 minutters reise til jobben, mens 17 prosent bor så kort som fem til 15 minutter unna.

— Før måtte man nesten være lommekjent for å komme seg på sykkel til Helsfyr, men nå er det oversiktlig og fine sykkelveier fra alle kanter, som for eksempel langs Ring3, sier daglig leder Jonas Strømberg hos Sørensen Sykler på Fyrstikktorget, og bekrefter trenden at stadig flere sykler til jobben:

— Vi har særlig sett forbedringer de siste to til tre årene. Samtidig med at vi har fått bedre sykkelveier inn i området, ser vi at flere bedrifter legger til rette med sykkelparkering og fasiliteter som dusj og garderobe.

Dette har nok vært en medvirkende årsak til at nesten dobbelt så mange sykler til jobben på Bryn-Helsfyr i år som for tre år siden. Selv i de kalde vintermånedene på nyåret oppga over fem prosent sykkel som sitt hovedtransportmiddel.

Sørensen Sykler

Sørensen Sykler AS er den lengstlevende frittstående sykkelbutikken i Oslo og omegn. Den ble etablert i 1982 og er en ren sykkelbutikk, som tilbyr ekspertise, personlig service og et godt verksted. Det er tydelig at flere av de som kommer innom er ute etter spesielle sykler eller tilbehør, men det er også flere vanlige dødelige som typisk skal ha en sykler til barna eller en tursykkel. Jonas, som selv lever med sykkelen sin stort sett døgnet rundt, er opptatt av at sykkel er for folk flest.

— Folk skal kose seg på sykkelturer. Sykling er god trening og for mange et like raskt alternativ til arbeidsplassen som kollektivt eller bil, men hvorfor ikke gjøre jobbreisen om til en tur, med kafebesøk på veien, spør han.

NAF støtter sykkeltrenden

Nils Sødal fra Årvoll er en av dem som koser seg på sykkelen. Han er kommunikasjonsrådgiver i NAF, som også holder til på Helsfyr. Nils forteller at han sykler til jobb fordi det er raskest og mest effektivt.

— I tillegg er det veldig fine sykkelveier på store deler av turen. Fordi det er tungvint å reise fra Årvoll med kollektivt, står valget i realiteten mellom bil eller sykkel. Tidsmessig slår sykkelen faktisk bilen. En ekstragevinst er at jeg får trent litt på vei til og fra jobb. Så sykkel er vinn-vinn for min del, sier han, og forteller at NAF støtter utviklingen med solid økning i bruk av sykkel:

— Det er en god trend som vi håper fortsetter. Transporten i Oslo bør i størst mulig grad skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Jeg tror bedre infrastruktur for syklister akkurat på Helsfyr også har bidratt til at flere sykler til jobb her. Generelt henger infrastrukturen i Oslo etter sammenlignet med for eksempel København. Nær 90 prosent av oslofolket føler seg utrygge på sykkel. Det viser hvor viktig det er å få bygget trygge sykkelveier så flere kommer seg opp på sykkelsetet. Når det gjelder kollektivt, er Helsfyr et knutepunkt. Selv om det er tungvint for meg, er det veldig mange som enkelt kan komme seg til Helsfyr med buss, bane eller tog, sier han.

Sykkelkultur

Sykkelprofilen Jonas Strømberg støtter NAF og Nils Sødals oppfatning.

— Jeg håper at stadig flere vil oppleve gleden og nytten ved å sykle. Politikerne legger opp til at flere skal sykle, men vi har fremdeles en vei å gå. Sammen med bedre tilrettelegging av infrastruktur, etterlyser jeg sykkelkultur. Bilister og syklister må bli flinkere til å ta hensyn til hverandre og vise gjensidig respekt. Dette kommer med bedre tilrettelegging av sykkelveier og lyskryss, men det handler også om holdning, mener han.

Jonas er kjent i sykkelmiljøet og har rekorden Lillehammer-Oslo på sykkel, med tre timer og 52 minutter. Han er kjent fra TV2s sendinger fra Tour de France, hvor han har hatt egne innslag, og lever stort sett med sykkel fra han våkner til han legger seg.

På bildene sees sykkelprofilen Jonas Strømberg, leder av Oslos eldste sykkelbutikk og som holder til på Helsfyr, og entusiasten Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF og som sykler til jobben (foto: JPR/NAF/Sørensen Sykler).

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
sørensen_sykler_jonas_strømberg sørensen_sykler_jonas_strømberg sørensen_sykler_nils_sødal sørensen_sykler_nils_sødal