Sykkelbarometer skal stimulere til økt sykkelbruk
Gå tilbake

Sykkelbarometer skal stimulere til økt sykkelbruk

19. april 2012

SWARCO, med norsk hovedkontor i Brynsveien 12 på Bryn-Helsfyr i Oslo, introduserer et nytt produkt som visualiserer sykkelbruken på gang- og sykkelveier.

Det såkalte sykkelbarometeret viser antall sykler i dag og hittil i år samt klokke, dato og temperatur – og kan også telle biler.

Ifølge SWARCO har sykkeltiltak utenom fysisk infrastruktur i flere byer vist seg å være effektivt for å øke antall syklister.

– Sykkelbarometeret er et kreativt tiltak for å tilrettelegge for mer sykling og oppnåelse av målene i Nasjonal sykkelstrategi, sier Erik Riis, Key Account Manager i SWARCO Norge AS. – Målene omfatter en fordobling av sykkeltrafikken i byer og tettsteder og at sykkeltrafikken i Norge skal ligge på 8 prosent av alle reiser.

Sykkelandelen i Norge har ifølge selskapet sunket de siste årene og er nede på 4 prosent på landsbasis.

Selve tellingen av sykler har vært gjennomført i Norge i mange år, men å visualisere dette for syklistene (og andre) er relativt nytt i Norge.

Produktet produseres av SWARCO i Danmark, hvor det benyttes velprøvd teknologi for kjøretøy og sykkeltelling, samt dynamisk visning for antall passeringer med sykler, temparatur, tid på døgnet etc. Visningen gjøres ved hjelp av LED moduler som er integrert i en søyler som utformes og dekoreres etter kundens ønsker mht farger, kommunevåpen osv.

Det vi i løpet av forsommeren installeres 6 anlegg i Horsens i Danmark, forteller Riis.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
IMG_7940 IMG_7940