Super-tilgjengelighet har gitt kraftig økning i kollektiv- og sykkelbruk på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Super-tilgjengelighet har gitt kraftig økning i kollektiv- og sykkelbruk på Bryn-Helsfyr

1. mars 2016

68 prosent flere bruker kollektivt og 66 prosent flere sykler til jobb på Bryn-Helsfyr i Oslo enn for to og et halvt år siden. 9 av 10 som har noen mening om det er enige i at området har byens beste tilgjengelighet, og 8 av 10 at det har en miljøvennlig profil. Dette fremgår av en ny brukerundersøkelse utført av Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

Brukerundersøkelsen, der 240 kontoransatte i 60 virksomheter på Bryn og Helsfyr har svart på spørsmål om reisevaner og syn på områdets kvaliteter og omdømme, ble gjennomført i perioden 11. januar – 11. februar 2016. Norstat sto for datainnsamlingen.

«Byens beste tilgjengelighet»
Undersøkelsen gjenspeiler at næringsområdet Bryn-Helsfyr med 4 T-banelinjer, tog og over 20 bussruter i alle retninger har et av Oslos beste kollektivtilbud. Brukerne gir området gjennomgående høy score på alle tilgjengelighetsfaktorer. Kollektivtransport scorer aller best med 8,9 på en skala fra 1 til 10 der 1 er svært dårlig og 10 er svært bra. Tilgjengelighet med bil og nærhet til Oslo sentrum deler annenplass med 8,1 og tilgjengelighet til Gardermoen er nummer tre med 7,6.

Det er også tydelig at de som jobber her blir flinkere til å utnytte tilbudet. Ifølge undersøkelsen bruker nå 37 prosent – hele 68 prosent flere enn i juni 2013, kollektivt som primært transportmiddel. Sykkelandelen har steget fra 3 til 5 prosent, til tross for at målingen er gjort midtvinters mens den forrige ble gjort sommerstid. Bilbruken har sunket fra 69 til 52 prosent.

– Brukerne bekrefter at området har byens beste tilgjengelighet, og dette er veldig positive tall, sier Per Kristian Lundquist i Bryn-Helsfyr-samarbeidet. – Effektiv, miljøvennlig kommunikasjon blir stadig viktigere ettersom Oslo vokser og fortettes, og har bidratt til økningene i kollektiv- og sykkelandeler på bekostning av bilbruk.

I totalvurderingen av Bryn-Helsfyr som arbeidssted får området en gjennomsnittscore på 8,1 på samme skala. Trivsel og effektivitet rangeres helt likt med 8,1.

Området får middels score på tilbud av spisesteder (4,7), butikker (5,2) og barnehager/skoler (5,1/5,6) i nærområdet. 53 prosent mener Bryn-Helsfyr har forbedret seg som arbeidssted de siste to årene, 34 prosent at det er uendret.

8 av 10 håper å bli
80 prosent av Bryn-Helsfyr-brukerne håper virksomheten de jobber i blir værende i området hvis den vurderer ny lokalisering i fremtiden. Og mye tyder på at de vil få ønsket sitt oppfylt; En gjennomgang av lokalisering etter utgåtte leieavtaler de siste årene viser at 9 av 10 virksomheter velger å bli værende i samme bygg eller flytter internt på Bryn-helsfyr.

– Brukerne tegner et tydelig bilde av Bryn-Helsfyr som et effektivt, trivelig og grønt sted å jobbe, og synes både produktet og omdømmet har blitt bedre. Men det er tydelig rom for forbedringer, og både Bryn-Helsfyr-samarbeidet og den enkelte eiendomsaktør må jobbe mot toppscore på alle forhold, avslutter Lundquist.

Bilder: Flyfoto (Foto: Nyebilder.no). Andre bilder: (Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet).

Om Bryn-Helsfyr brukerundersøkelsen 2016:
Brukerundersøkelsen, der 240 ansatte i 60 virksomheter på Bryn og Helsfyr har svart på spørsmål om reisevaner og syn på områdets kvaliteter og omdømme, ble gjennomført i perioden 11. januar – 11. februar 2016. 57 prosent av respondentene har arbeidssted på Bryn, 43 prosent på helsfyr. Ca 40 prosent oppgir å ha en lederstilling, 60 prosent annen stilling. Undersøkelsen ble gjennomført av Bryn-Helsfyr-samarbeidet, og Norstat sto for datainnsamlingen.

Om Bryn-Helsfyr:
Milliardinvesteringer i utbygging og modernisering har gjort Bryn-Helsfyr til et av Oslos viktigste næringsområder. I løpet av 10 år er kontorarealet bygget ut med 100.000 nye kvm, og en rekke bygg er rehabilitert til høy standard. Med over 575.00 kvm kontorarealer er Bryn-Helsfyr den etablerte kontorklyngen øst for sentrum. Områdets viktigste fortrinn er unik tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei, nærhet til sentrum og eiendommer med høy standard til konkurransedyktige leiepriser. Et av byens beste kollektivtilbud og 4 FutureBuilt-prosjekter bidrar til å gi området en sterk miljøprofil.

Om Bryn-Helsfyr-samarbeidet:
Bryn-Helsfyr-samarbeidet består av over 20 eiendomsaktører som samarbeider om informasjonsvirksomhet og langsiktig omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Deltakerne er Skanska CD Eiendom, SAJA Eiendom, Tveten Park, Øni Eiendom v/Maya Eiendom, Basale, Oslo Areal, Fortin, Bryn Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, Fyrstikkalleen 3, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, NAF, Entra, Brødrene Jensen, Gasmann Eiendom, Østensjøveien 43 AS, Eiendomsselskapet Argentum, Ferd Eiendom og NCC Property Development.

For høyoppløselige bilder, kontakt: stig.jensen@bryn-helsfyr.no

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-samarbeidet:
Besøk: www.bryn-helsfyr.no – eller kontakt:
Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)
Telefon: 901 99 016, e-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

 

 

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Flyfoto Kroppet 3 Foto nyebilder.no Flyfoto Kroppet 3 Foto nyebilder.no _MG_3204 _MG_3204 20150821_135216 Kroppet 20150821_135216 Kroppet Brynsveien 5 Brynsveien 5