Suksess med skreddersydde p-konsepter
Gå tilbake

Suksess med skreddersydde p-konsepter

23. november 2012

Park Nordic, som har kontorer i Brynsengveien 2 på Bryn-Helsfyr, har suksess med skreddersøm, utvikling og drift av parkeringshus og -plasser – i alt fra frittstående anlegg til kjøpesentra, terminaler og sykehus. 

Selskapet drifter totalt ca 10.000 parkeringsplasser i Oslo. Mange av disse ligger i Bryn-Helsfyr-området, herunder i Brynsengveien, Brynshøgda, Nils Hansens vei, Strømsveien, Innspurten og Grenseveien. Siste nytt på oppdragssiden i dette området er et kontrolloppdrag for parkeringsplasser for Østensjøveien 39/41 AS.

Park Nordic har 12 ansatte som leier 400 kvm kontor i Brynsengveien 2 av Bryn Eiendom. Selskapet omsetter for ca 51 millioner kroner inneværende år, og lykkes med sin tilnærming til parkeringsløsninger.

– Trafikkavvikling, parkering og miljø har for tiden full oppmerksomhet i byer og tettsteder. Vi mener fokus bør ligge på gode, praktiske løsninger som matcher både byens, områdets og brukernes behov – og der parkering inngår som en del av en helhetlig plan, sier Christian Knudsen i Park Nordic.

Selskapet skreddersyr og utvikler parkeringskonseptene i dialog med oppdragsgiver. Siktemålet er å skape et differensiert parkeringstilbud for brukerene kombinert med enkel og sikker parkering gjennom ulike løsninger for bygging av parkeringshus, betalingsløsninger, skiltprogram og miljøet i og rundt det enkelte parkeringshus.

– Vi har bred kompetanse på design og utvikling. I en tidlig planleggingsfase, eller ved en videreutviklig av eksisterende løsning, bruker vi vår lange og brede driftserfaring for å rådgi og foreslå løsninger for oppdragsgiver. Dette er typisk byggherrer, kjøpesentre eller eiendomsselskaper som ser verdien av et funksjonelt og effektivt parkeringstilbud som interegeres godt i den totale infrastrukturen.

Park Nordics  tjenester inkluderer alt fra administrasjon, rapportering og markedsføring av utleieplasser, så vel som avgiftsbelagt besøksparkering.

– Vår profil, design og drift skal til enhver tid kunne tilpasses våre oppdragsgiveres profil og behov. Vi anser dette som vesentlig for å videreutvikle parkeingskonsepter og relasjonene til våre oppdragsgiverer, avslutter Knudsen.

Bildet: Christian Knudsen i Park Nordic (Foro: Park Nordic)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email