Styrket markedssamarbeid for næringslivssenter i Oslo
Gå tilbake

Styrket markedssamarbeid for næringslivssenter i Oslo

26. august 2004

Ytterligere åtte eiendomsaktører med interesser på Bryn-Helsfyr har nå besluttet å delta i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et samarbeidsprosjekt om markedsføring og profilering av området som Oslos knutepunkt for næringseiendom og forretningsvirksomhet. Deltakerne eier eller forvalter samlet ca 321.000 kvm på Bryn-Helsfyr, som utgjør nesten 70 prosent av de totale kontorarealene i området.
Bryn-Helsfyr i Oslo har lange tradisjoner som område for næringseiendom og forretnings-virksomhet, og har opplevd betydelig videreutvikling og fremgang de siste årene til tross for et generelt vanskelig marked. Fem minutters bilvei fra Oslo Sentrum og 25 minutter fra Gardermoen, avganger med buss, T-baner eller tog hvert minutt og tilbud som hotell, kjøpesenter og sports-/kulturarena på området, angis som hovedårsaker til at Bryn-Helsfyr er inne i en fase med betydelig modernisering, utvikling og utbygging.

Sterk allianse
Eierne i området mener kombinasjonen av et bredt og helhetlig tilbud av kontorlokaler, umiddelbar nærhet til Oslo sentrum og god tilgjengelighet via vei og offentlig kommunikasjon, utgjør en plattform med muligheter for betydelig videreutvikling og vekst. Aktører som BundeBygg, Entra Eiendom, Pecunia Eiendomsselskap, Bryn Eiendom, Sandia Gruppen og Eiendomsplan Næringsmegling har siden 2001 derfor gjort en samlet innsats for markedsføring av Bryn-Helsfyr som et av fremtidens sentre for næringseiendom i Oslo. Nå får prosjektet åtte nye deltakere med betydelige interesser i området, nemlig Sektor EiendomsPartner, Sparebank1 Gruppen, Vital Eiendom, Brødrene Jensen, NAF, Jotne Gruppen, Gasmann Eiendom og Marius Management.

Bydelsutvikling
– Satsing på næringseiendom krever i økende grad en helhetlig bydels- og område-tenkning, sier administrerende direktør Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen, som er initiativtaker og fungerer som et felles kontaktpunkt for marked og deltakere i ”Bryn-Helsfyr prosjektet”. – Vi tar konsekvensen av dette, og har lykkes i å samle en rekke sentrale aktører bak en felles satsing. Med den nye deltakermassen står vi enda sterkere rustet i arbeidet med å kommunisere en tydelig og samstemt merkevare og posisjon for området.
– Lokalisering av kontorer er langsiktige, strategiske og kommersielt meget viktige beslutninger for enhver bedrift og institusjon, fortsetter han. – Profesjonelle beslutningstakere er ikke bare ute etter et attraktivt bygg med passende kvadratmeterpris. Det handler også om hele områder, og om parametere som infrastruktur, fleksibilitet og vekstpotensial, tilgjengelighet, nærhet til bykjerne, image og opplevelse av helhet og synergi i hele området. Selv om eiendomsaktørene konkurrerer, blir det derfor avgjørende at de ser fordelene og mulighetene ved felles utvikling og markedsføring, sier han.

Naturlig senter
Kontakt med marked og eiendomsaktører kombinert med planer og potensial for området, avdekker ifølge Lundquist store fremtidsmuligheter for Bryn-Helsfyr. Han trekker blant annet frem nærhet til Oslo sentrum og plassering i forhold til Gardermoen, alle former for offentlig kommunikasjon og god tilgjengelighet med bil. – Bryn-Helsfyr er et naturlig senter for næringsvirksomhet. Det er kun Oslo S som pr i dag har et bedre totalt kommunikasjonstilbud i hovedstaden. Bryn-Helsfyr ligger bare få minutter unna Oslo S – og tilbyr samtidig attraktive kontorbygg til svært konkurransedyktige priser, sier han.

Mange bygge og utviklingsplaner
Det er i den senere tid allerede gjennomført betydelige bygge- og restaureringsprosjekter i området, som har bidratt til at store private og offentlige virksomheter har blitt nye, langsiktige leietakere, og at flere står som interessenter for planlagte byggeprosjekter.

Langsiktige leietakere
– Bebyggelse, struktur og planer i området gir virksomhetene rom for langsiktig planlegging og gradvis ekspansjon i samråd med byggenes eiere og forvaltere. Dette er blant grunnene til at en rekke store og små virksomheter og bedrifter innen en rekke ulike bransjer har et langsiktig perspektiv på investeringer og lokalisering i området, avslutter Lundquist.

Personbilde: – Utvikling av næringseiendom handler om helhetlig bydels- og områdeutvikling, sier administrerende direktør Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen, som fungerer som et felles kontaktpunkt for marked og deltakere i ”Bryn-Helsfyr prosjektet”.

Områdebilde: Stadig flere eiendomsaktører med interesser i området Bryn-Helsfyr samarbeider om utvikling og markedsføring av området som Oslos knutepunkt for forretningsvirksomhet

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Adm. dir. Per Kristian Lundquist
Sandia Megling AS
Telefon: 23 03 95 20
e-post: lundquist@sandia.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email