Strenge beredskapskrav i Nordsjøen
Gå tilbake

Strenge beredskapskrav i Nordsjøen

20. mai 2008

SFT stiller strenge krav til beredskap mot akutt forurensning i forbindelse med Talismans leteboring på Trowprospektet i Nordsjøen, i følge en pressemelding på sft.no.

Trowprospektet:

Letebrønn 32/2-1 (PL369) på Trowprospektet er lokalisert i Nordsjøen, omlag 20 km fra øya Fedje. Brønnen skal etter planen bores med riggen "Transocean Winner" med borestart i midten av juni 2008. Kart: Talisman Energy Norge AS.

Tillatelsen til Talisman Energy omfatter planlagt forbruk og utslipp av kjemikalier i grønn og gul kategori (stoffer som ikke har iboende miljøfarlige egenskaper), tillatelse til injeksjon av vaskevann og væsker som ikke er egnet for gjenbruk og utslipp til luft ved kraftgenerering.

Strenge krav til beredskap

Miljørisiko for boringen er lav, hovedsakelig på grunn av lav sannsynlighet for utblåsning og spesielt lav utblåsningsrate – det vil si mengde olje per døgn. De lave ratene skyldes lavt trykk i reservoaret, forventet tung olje og lavt forhold mellom olje og gass.

Raten er svært viktig for SFTs vurdering av om leteboringen er miljømessig forsvarlig. Vi har derfor hentet inn uttalelser fra Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.

Selv om miljørisikoen er lav, legger SFT nærheten til land til grunn for strenge krav til beredskapen mot akutt forurensning. Leteboringen kan ikkestarte før en øvelse basert på beredskapsplanen er gjennomført med godt resultat. I tillegg krever SFT at tilstrekkelig overvåkingssystemer, beredskapsmateriell og kompetent personale er tilgjengelig under leteboringen.

For kart over boreområdet, se www.sft.no.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email