Stort utviklingsprosjekt på Bryn: Bertel O. Steen Eiendom til Bryn-Helsfyr-samarbeidet
Gå tilbake

Stort utviklingsprosjekt på Bryn: Bertel O. Steen Eiendom til Bryn-Helsfyr-samarbeidet

2. mars 2020

Bertel O. Steen Eiendom jobber med et stort utviklingsprosjekt i Nils Hansens vei 9-11. Nå melder selskapet seg inn i samarbeidet der over 20 eiendomsaktører fremmer Bryn-Helsfyr-områdets utvikling til en enda mer levende del av Oslo.

Bertel O. Steen Eiendom AS er en del av bil- og eiendomskonsernet Bertel O. Steen AS, som har en samlet omsetning på ca. 15 milliarder kroner og ca. 2 500 ansatte. Bertel O. Steen Eiendom med datterselskaper eier og forvalter en eiendomsportefølje på ca. 200 000 kvm, hvorav omlag halvparten er bileiendom og resten er fordelt på annen nærings- og utviklingseiendom.’

Selskapet kjøpte Nils Hansens vei 9-11, en tomt på 12 dekar på Bryn, i 2018. Sammen med AART/SJ Architects jobber selskapet med et stort, bymessig utviklingsprosjekt fordelt på tre moderne, bærekraftige kontorbygg med nyskapende delingskonsepter. Planen er å etablere et nytt forhandleranlegg i sokkeletasjen og et kontorvolum for utleie på ca. 25-30 000 kvm. Prosjektet er i planfasen, og planprogrammet ligger ute til høring.

Prosjektet «Primo Bryn» er tegnet av arkitektfirmaet AART Architects, som fokuserer på at byggene de tegner skal være av betydning for området og tilføre varige kvaliteter.

Les også: «Skal utvikle hjertet av Helsfyr – Ny deltaker til Bryn-Helsfyr-samarbeidet»

«Eiendommen skal oppleves som et godt sted å være for leietakere og som et viktig tilskudd for naboer og området rundt, med inviterende fellesarealer ute og inne. Det legges vekt på å skape trivelige, grønne uteområder til glede for leietakere og naboer. Det planlegges klatreskulpturer langs turveien og torget mellom byggene, og et vakkert vannspeil på plassen. Også forbipasserende ønskes velkommen til bedriftsrestauranten og kaffebaren», skriver arkitektfirmaet i et prospekt.

– Vi er veldig fornøyde med kjøpet av eiendommen, og har store ambisjoner for utviklingen. Hele Bryn-Helsfyr-området er inne i en spennende transformasjon mot en enda mer levende del av byen, og vi vil bidra. «Primo Bryn» skal bli en attraktiv, bærekraftig kontoreiendom og gi et bymessig løft for området, sier Thomas Howard Markedsdirektør i Bertel O. Steen Eiendom AS.

– Vi er glade for å få Bertel O. Steen med i samarbeidet. Dette gir ytterligere kraft i det viktige arbeidet med å løfte frem hele områdets pågående utvikling til en enda mer levende del av byen, sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

Mer om prosjektet Primo Bryn

 

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-samarbeidet:

Web: www.bryn-helsfyr.no

Stig Jensen (koordinator i samarbeidet)
E-post: stig.jensen@bryn-helsfyr.no

 

Om Bryn-Helsfyr:
Bryn-Helsfyr ligger tett på Oslo sentrum og har byens beste tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei. Nå forvandles området til en enda mer levende, bærekraftig del av Oslo og Hovinbyen – med alt som trengs for både å jobbe, bo, leve og oppleve. Med nye, topp moderne boliger, skoler, barnehager og kontorbygg – og stadig flere sosiale møteplasser, rekreasjonsområder og aktivitetstilbud. Mer på www.bryn-helsfyr.no

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
BOS Eiendom Nils Hansens vei 9-11 Arkitektillustrasjon BOS Eiendom Nils Hansens vei 9-11 Arkitektillustrasjon BOS Eiendom Nils Hansens vei 9-11 Arkitektillustrasjon 2 BOS Eiendom Nils Hansens vei 9-11 Arkitektillustrasjon 2 OSLO 20191611FlyfotoFoto: nyebilder.no OSLO 20191611FlyfotoFoto: nyebilder.no