Storstilt utbygging og modernisering på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Storstilt utbygging og modernisering på Bryn-Helsfyr

11. november 2011

Næringsområdet Bryn-Helsfyr er det etablerte kontorlokomotivet øst for Oslo sentrum. De senere års milliardutbygging følges nå opp med en rekke nye bygge- og moderniseringsprosjekter, som utgjør nok et viktig løft for området.

Presseinformasjon
Oslo, 10. november 2011

Realt ansiktsløft for østsidens kontorlokomotiv

En medvirkende årsak til de senere års positive utvikling på Bryn-Helsfyr er et 10-årig samarbeid mellom eiendomsinteressentene om felles identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Satsingen har bidratt til økt markedsinteresse, synkende ledighet og stabile leiepriser – i en periode med betydelig utbygging. Dette verdsettes av leietakere og utviklere, og er noe av bakgrunnen for at det for tiden satses nye hundretalls millioner på utbygging og modernisering.

– Bryn-Helsfyr har fått en rekke nye signalbygg, samtidig som mange har bygd ut og rehabilitert, de siste 8-10 årene. Totalt er det tilført minst 150.000 kvm nye næringsarealer av høy standard, og produktet har blitt mer attraktivt. Den pågående nysatsingen, og at mer enn 8 av 10 bedrifter nå velger å bli i området når leiekontrakten går ut, er to håndfaste bevis på dette. Det sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen, initiativtaker og koordinator i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

NCC Property Development planlegger oppstart av Østensjøveien 27 (Ø27), et nytt kontorlandemerke på totalt på ca 16.000 kvm over 6 etasjer. Ø27 ligger sentralt på Bryn-Helsfyr, nær kollektivknutepunkter og Ring 3. Bygget får god eksponering mot Østensjøveien, som planlegges som miljøgate av Oslo kommune. Planlagt ferdigstillelse er vår/sommer 2013. Kontoretasjene bygges rundt et åpent atrium med møterom som «henger» ut i det åpne arealet. Disse skal bidra til spenning og aktivitet i atriet, som også skal fungere som møteplass og romme sitteplasser for kantinen. I første etasje planlegges også møtesenter, treningsfasiliteter og kaffebar åpen for leietakere og publikum. Prosjektet planlegges å oppnå passivhusstandard, og er valgt ut som Future Built-prosjekt av Oslo Kommune.

Entra Eiendom igangsatte i sommer arbeidene med totalrehabilitering og utbygging av sin eiendom i Fredrik Selmers vei 4 på Bryn-Helsfyr. Planlagt ferdigstillelse av de vel 36.000 kvm’ene, hvorav ca 4.000 kvm er nybygg, er i oktober 2013. De nyrehabiliterte byggene skal bli effektive og miljøriktige, med en helt ny fasade som vil gi et visuelt løft for hele området. Det legges også stor vekt på energieffektivitet og kontorene skal tilfredsstille passivhuskravene og energimerke klasse A, som første rehabiliteringsprosjekt. Oppvarmingen kommer fra fjernvarme og overskuddsvarme fra datahallen, det blir installert nye lavenergivinduer og fasaden kles i resirkulert aluminium. Det bygges nye etasjer som binder de fem blokkene sammen og danner nye åpne kontorarealer med stor høyde. Høyeste blokk er 11 etasjer. Skattedirektoratet er største leietager.

SPG Ole Deviks vei startet tidligere i år byggearbeider i Ole Deviks vei 6. Eiendommen besto tidligere av to frittstående bygg, hvorav deler av det ene blir stående mens resten rives og erstattes med et nytt moderne kontorbygg. Det ferdige bygget vil i alt romme 16.000 kvm, hvorav 12.600 kvm kontorarealer i fem etasjer over bakkeplan, og en kjelleretasje med parkering og tekniske rom. Ole Deviks vei 6 blir innflyttingsklart sommeren 2012, og har per i dag leietakere som Hands, Rema 1000 og ABB.

Erik Arnesen Bil har nylig sluttført sitt nybygg på vel 5.000 kvm ved Mercedes-Benz-anlegget i Østensjøveien 12, som sorterer under Erik Arnesen Helsfyr AS. Det nye bilanlegget, som har NAFs hovedkontor som nærmeste nabo, rommer verksted, delelager og kontorer, foruten to etasjer under bakkenivå for parkering og billager. Tidligere bilanlegg er sammenbygd med det nye, og nåværende bilsalgsavdeling har fått utvidet areal. Totalt utgjør det nye, sammenbygde anlegget i Østensjøveien 6.500 kvm, hvorav 900 kvm kontorer med panoramautsikt for tiden er ledig for utleie.

Øni Eiendom v/Maya Eiendom Østensjøveien 9 består av flere bygg med totalt ca 10.000 kvm fordelt på lager- og kontorareal. Eiendommen, som for tiden er fullt utleid til blant annet Flisekompaniet, Ahlsell Norge og Probata, planlegges utbygd med 4500 kvm kombinasjonsarealer.

Rica Helsfyr Hotel ferdigstiller nå omfattende modernisering og utvidelse med 2 nye etasjer og 46 hotellrom. Totalt har hotellet etter utvidelsen 253 gjesterom. Hotellets restaurant har samtidig blitt utvidet med ca 100 kvm, og har fått 2 buffet-områder og vesentlig forbedret kapasitet.

Jahre Eiendom AS foretar for tiden en omfattende inn- og utvendig modernisering og oppussing av sitt kombinasjonsbygg, Brynsveien 2-4, som også har vært selskapets eget tilholdssted siden 1969.
Brynsveien 2-4 rommer til sammen 2.600 kvm, fordelt på kontor-, lager- og verkstedsarealer. Eiendommen er sentralt beliggende på Bryn-Helsfyr, med nærhet til T-baner, tog, busslinjer og E6.

27 eiendomsaktører
NCC Property Development, Entra Eiendom, SPG Ole Deviks vei, Jahre Eiendom og Øni Eiendom v/Maya Eiendom er blant de 27 deltakerne i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, som siden 2001 har samarbeidet om identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. De andre deltakerne er Aberdeen Asset Management, Fearnley Finans Eiendom, Vital Eiendom, Basale, Oslo Areal, Fortin, Bryn Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendoms-selskap, SAAS Eiendom, NAF, Brødrene Jensen, Gasmann Eiendom, Sigellen, P.S. Eiendom, Østensjøveien 43 AS, AF Gruppen, Schage Eiendom, Eiendomsselskapet Argentum og Timms Reperbane. Samlet representerer deltakerne ca 90 % av vel 540.000 kvm kontorlokaler i området.

Flere høyoppløselige bilder av eiendomsbildene fås av stig.jensen@bryn-helsfyr.no

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og prosjektet:

Besøk: www.bryn-helsfyr.no – eller kontakt:

Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)
Telefon: 901 99 016, e-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Ole Deviks vei 6 Ole Deviks vei 6 Fredrik Selmers vei 4 (LPO Arkitekter) Fredrik Selmers vei 4 (LPO Arkitekter)