Storstilt modernisering på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Storstilt modernisering på Bryn-Helsfyr

21. august 2013

Tre deltakere i Bryn-Helsfyr-samarbeidet rehabiliterer og moderniserer for tiden kontorbygg på totalt 62.500 kvm på Bryn-Helsfyr i Oslo. Prosjektene foregår i tre store bygg, hvorav et ferdigstilles før årsskiftet og to i løpet av 2014. 

Pressemelding
21. august 2013

Rehabiliterer 62.500 kvm kontorer

Fredrik Selmers vei 4
Oslos største pågående rehabiliteringsprosjekt er Entras kontorbygg i Fredrik Selmers vei 4 på Helsfyr. Prosjektet omfatter total rehabilitering av lamellblokkene fra 1982. De fem lamellblokkene knyttes sammen med nye dekker slik at etasjeplanene gir en mer fleksibel og effektiv arealutnyttelse. De ca. 1 000 ansatte i Skattedirektoratet som flytter inn i november 2013 vil få topp moderne arbeidsplasser med gode og effektive fellesarealer. Bygget blir BREEAM-NOR sertifisert, får passivhusstandard og vil tilfredsstille klasse A etter Energilovens nye forskriftskrav. Byggets totale areal øker gjennom rehabiliteringen til 36 000 kvm. Det arbeides med utleie av resterende del av bygget som kan romme 400-500 arbeidsplasser avhengig av utnyttelse.

Grensesvingen 7
Oslo Areal startet våren 2013 en total modernisering av Grensesvingen 7. Moderniseringen har meget høye miljømål. Eiendommen vil etter oppgraderingen tilfredsstille kravene til energiklasse A og sertifiseres med karakteren ”Excellent” i BREEAM-NOR-systemet. Prosjektet er også et FutureBuilt prosjekt. Eiendommen vil ha høy arkitektonisk kvalitet og bli et godt sted å jobbe. Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet) blir største leietager i prosjektet. Prosjektet er på ca. 22 000 kvm og skal stå ferdig i desember 2014.

Grenseveien 95
DNB Næringseiendom er fra i sommer i gang med å total rehabilitere Grønvold Gård, en kontoreiendom på ca 11 000 kvm i Grenseveien 95. Bygget skal gjennomgå en omfattende modernisering og tilpasning med smarthusteknologi og klimaoptimaliserende tiltak. Det er inngått en ny leieavtale med IT-selskapet Datametrix, som ved ferdigstillelse av prosjektet våren 2014 vil disponere hele eiendommen.

– Samlet gjør disse prosjektene Bryn-Helsfyr til et av områdene i Oslo der det rehabiliteres mest for tiden. – De følger en rekke andre store nybygg- og rehabiliteringsprosjekter ferdigstilt de siste årene, og bidrar til en gjennomgående høy kontorstandard i området. Investeringene viser også en sterk fremtidstro på Bryn-Helsfyr som kontorlokasjon, sier talsmann for Bryn-Helsfyr-samarbeidet, Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen.

Dokumenterer tilfredse og lojale leietakere
Entra, Oslo Areal og DNB Næringseiendom er blant deltakerne i Bryn-Helsfyr-prosjektet, der store og små eiendomsaktører samarbeider om omdømme- og merkevarebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

Samarbeidet undersøkte nylig områdets opplevde kvaliteter og omdømme blant kontorbrukerne. Den tegner et gjennomgående positivt bilde av Bryn-Helsfyr som arbeidssted. Aller best scorer kollektivtilbudet, tett etterfulgt av nærhet til Oslo sentrum og tilgjengelighet til Gardermoen. Alle de tre forholdene får en gjennomsnitts-score på over 4 på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra. Trivsel og effektivitet rangeres helt likt (4), mens omdømmet scorer 3,7. Blant de som mener noe om områdets utvikling over tid, svarer ett klart flertall at både området og dets omdømme er forbedret de siste 5-10 årene.

Samtidig indikerer en ny kartlegging av Bryn-Helsfyr-bedriftenes flyttemønster en fortsatt sterk og økende lojalitet til området. I mer enn åtte av 10 tilfeller (83,3%) velger leietaker å reforhandle avtalen i samme bygg eller flytte innenfor området, når leieavtalen deres utløper. Åtte prosent fler enn for tre år siden – og hele 19 prosent fler enn i 2001, velger dermed å bli.

– Det er positivt å se at lojaliteten ser ut til å ha blitt enda sterkere siden de forrige gjennomgangene i 2001 og 2010, en periode hvor det er drevet omfattende eiendomsutvikling og omdømmebygging av området, sier Lundquist.
For høyoppløselige bilder, kontakt: stig.jensen@bryn-helsfyr.no

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-prosjektet:

Besøk: www.bryn-helsfyr.no – eller kontakt:

Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)

Telefon: 901 99 016

E-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

Følg Bryn-Helsfyr på Facebook

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
GS 7 medsize GS 7 medsize FS 4 medsize FS 4 medsize