Storavtale og totalrenovering i Bryn-Helsfyr-eiendom
Gå tilbake

Storavtale og totalrenovering i Bryn-Helsfyr-eiendom

22. september 2010

Næringsområdet Bryn-Helsfyr oppgraderes ytterligere. Skattedirektoratet har nylig inngått en langsiktig leieavtale på 25.000 kvm i Fredrik Selmers vei 4. Eieren, Entra Eiendom, iverksetter dermed omfattende rehabilitering av eiendommen, som vil gi området nok et visuelt løft.

Nye lokaler for Skattedirektoratet
Skattedirektoratet har inngått avtale med Entra Eiendom om leie av 25.000 kvm kontorer over 15 år i Fredrik Selmers vei 4 på Bryn-Helsfyr i Oslo. Ifølge avtalen skal Skattedirektoratet og Skatteetatens IT- og servicepartner flytte inn i totalrehabiliterte kontorer i eiendommen i 2013. Entra skal bygge om eiendommen til effektive og miljøriktige lokaler. Det omfattende prosjektet, som ventes å gi hele området et visuelt løft, er nå under prosjektering og byggestart blir i 2011. Det er for tiden 10.000 kvm ledige arealer i prosjektet.

Områdelojalitet
– Etter en omfattende prosess, nøye vurderinger og tøffe forhandlinger, falt valget på Entra Eiendom og totalrehabiliterte lokaler i Fredrik Selmers vei, sa skattedirektør Svein Kristensen i forbindelse med kontraktsinngåelsen. – De nye lokalene vil gi oss attraktive og topp moderne arbeidsplasser med gode og effektive fellesarealer.

Skattedirektoratet, som har lang fartstid på Bryn-Helsfyr, er ikke alene om å relokalisere i samme område. En undersøkelse gjennomført tidligere i år viser en høy lojalitet blant leietakerne på Bryn-Helsfyr. Åtte av ti selskaper velger lokaler innenfor samme område når leieavtalene utløper..

Viktig miljøprosjekt.
Fredrik Selmers vei 4 blir et moderne og miljøriktig bygg. Energibehovet skal dekkes ved fjernvarme og gjenvinning av overskuddsvarme fra datahall. Fasadene vil rehabiliteres og endres. Vinduene erstattes med nye lavenergivinduer, og bygget vil tilfredsstille klasse B etter Energilovens nye forskriftskrav. Eiendommen ble tegnet av arkitekt F.S. Platou AS og oppført i 1982. Bygget har i dag et totalareal på ca 32 000 kvadratmeter og består av fem relativt smale blokker.

LPO arkitekter AS og Entra har utarbeidet et skisseprosjekt som forvandler bygningsmassen til tidsriktige kontorlokaler, tilrettelagt for moderne arbeidsprosesser og med mer effektive arealer. Det bygges nye etasjer som binder de fem blokkene sammen og danner nye åpne kontorarealer. Totalarealet økes med rundt 4000 kvadratmeter. Ved å gjøre arbeidsplassene mye mer arealeffektive vil Skattedirektoratet ha mindre arealbehov enn i dag og benytte 70 prosent av bygget. Entra sørger for midlertidig husly for Skattedirektoratet og Skatteetatens IT- og servicepartner i lokaler på Tøyen.

– Viktig avtale
Leieavtalen er en viktig milepæl for Entra Eiendom, som med dette er sikret leietakere på 25.000 av totalt 35.000 kvm areal i det rehabiliterte bygget.

– Dette er en stor og viktige leieavtale, som også gjorde at vi kunne iverksette omfattende oppgradering i bygget, sier Markus Steinbakk i Entra Eiendom. – Entra er en langsiktig besitter med fem betydelige eiendommer på Bryn-Helsfyr. Vi vet at beliggenheten er attraktiv, og tar sikte på å leie ut de resterende arealene i Fredrik Selmers vei 4 innen rehabiliteringen er ferdig i 2013.

Steinbakk mener umiddelbar nærhet til sentrum, unik tilgjengelighet via offentlig kommunikasjon og et variert fasilitetstilbud i nærområdet, er noen av områdets hovedfortrinn.

Bryn-Helsfyr-prosjektet
Entra Eiendom er blant deltakerne i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Andre deltakere er Vital Eiendom, Bryn Eiendom, PS Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, SAAS Eiendom, NCC Property Development, Schage Eiendom, NAF, Brødrene Jensen, Jahre Eiendom, Gasmann Eiendom, Sigellen, AF Gruppen, Oslo Areal, Østensjøveien 43 AS, Basale, Timms Reperbane, Jotne Eiendom og Eiendomsselskapet Argentum.

Rehabiliteringen i Fredrik Selmers vei 4 føyer seg inn i en lang rekke nybygg- og oppgraderingsprosjekter på Bryn-Helsfyr de senere år. Av disse kan nevnes byggingen av landemerket Helsfyr Atrium og restaureringen og påbyggingen av Grenseveien 86, begge ferdigstilt i løpet av det siste året.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email