Storavtale og byggestart i sentralt kontorbygg på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Storavtale og byggestart i sentralt kontorbygg på Bryn-Helsfyr

17. januar 2008

WM-data trenger mer plass, og har inngått avtale med Gasmann Eiendom om leie av 8000 kvm kontorlokaler i Grenseveien 86 på Helsfyr. Samtidig er det iverksatt omfattende byggearbeider i eiendommen, som både skal totalrehabiliteres og utvides med ca 5300 kvm.

WM-data er en del av LogicaCMG-konsernet, en ledende internasjonal leverandør av IT- og forretningsløsninger med 40.000 medarbeidere i 41 land. I Norge skifter WM-data navn til Logica 27. februar i år.

WM-data vil flytte inn i sine nye lokaler, som blant annet skal romme ca 480 arbeidsplasser, i to etapper. Selskapet flytter inn i 4000 kvm i april 2009, og i resterende 4000 kvm ved ferdigstillelse av bygget i september samme år. WM-data, som har hatt kontorer i området helt siden 1991, flytter fra nåværende kontorer som følge av kraftig ekspansjon og utvidet plassbehov.

– Valg av område er en viktig beslutning, og noe som opptar alle medarbeidere. – Vi har lang erfaring med kontorer på Helsfyr, og er glade for å bli værende i samme område, sier administrerende direktør Tor Malmo i WM-data AS. – Umiddelbar nærhet til sentrum, unik tilgjengelighet via vei og offentlig kommunikasjon og et variert fasilitetstilbud i nærområdet, bidrar til å gjøre dette til et utmerket næringsområde.

Leieavtalen med WM-data er en viktig milepæl for Gasmann Eiendom, som med dette har sikret leietakere på over halvparten av arealene i det ferdige bygget.

– Dette er en stor og viktig leieavtale, som gjorde at vi startet den planlagte rehabiliteringen og utvidelsen av bygget, sier Sverre Brott i Gasmann Eiendom. – Som en langsiktig besitter i området vet vi at beliggenheten er attraktiv, og våre kontorer i nabobygget, Grenseveien 88, er fullt utleid. Vi er derfor ikke bekymret med tanke på å skaffe leietakere til resten av arealene i det nye bygget.

Byggearbeidene i kontorbygget Grenseveien 86, som ligger meget sentralt på Bryn-Helsfyr, innebærer totalrehabilitering av eksisterende bygningsmasse på ca 9000 kvm og utvidelse med 5300 kvm nybygg. Ved ferdigstillelse i september 2009 vil bygget romme totalt 14345 kvm. Entreprenør er Betonmast Bygg AS, og de første rivingsarbeidene ble påbegynt i begynnelsen av januar.

I følge Gasmann Eiendom legges det stor vekt på kvalitet og høy teknisk standard ved rehabiliteringen og påbyggingen av Grenseveien 86. – Vi har et meget langsiktig perspektiv på eierskapet av eiendommene i Grenseveien, og satser gjennomgående på høy standard og kvalitet, sier Brott.

WM-data er ikke alene om å relokalisere i samme område. Undersøkelser viser en høy lojalitet blant leietakerne på Bryn-Helsfyr. Mer enn 70 prosent av selskapene i området velger lokaler innenfor samme område når leieavtaler utløper eller de må relokalisere av andre årsaker.

Gasmann Eiendom er en av deltakerne i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeidsprosjekt om felles markedsføring og identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Andre deltakere er Bryn Eiendom, Entra Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, Sparebank1 Gruppen, NCC Property Development, Sektor Eiendomspartner, NAF, Brødrene Jensen, Damsund Eiendom, Sigellen og SAAS Eiendom.

Moderniseringen og påbyggingen av Grenseveien 86 er ett av flere større prosjekter på Bryn-Helsfyr for tiden. Blant annet pågår byggingen av Helsfyr Atrium, et kontorbygg på ca 30000 kvm som skal ferdigstilles 1. april 2010, mens den omfattende utbyggingen og rehabiliteringen av Rica Helsfyr Hotel skal ferdigstilles i månedsskiftet januar/februar 2008.

Bilder: Leieavtalen med WM-data er viktig, sier Sverre Brott i Gasmann Eiendom, som nå har påbegynt den planlagte rehabiliteringen og utvidelsen av Grenseveien 86.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Sverre Brott
Gasmann Eiendom
Telefon: 22 64 56 85
E-post: gasm@online.no

Tor Malmo
WM-data
Telefon: 92 25 74 65
E-post: tor.malmo@wmdata.no

Mer om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-prosjektet:

Besøk: www.bryn-helsfyr.no eller kontakt:

Per Kristian Lundquist (Koordinator og talsmann i prosjektet)
Telefon: 90 19 90 16
E-post: lundquist@sandia.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email