Stor samferdselskontrakt til COWI
Gå tilbake

Stor samferdselskontrakt til COWI

22. august 2012

COWI, med hovedkontor i Grenseveien 88 på Bryn-Helsfyr, har signert en kontrakt verd 135 millioner med Statens Vegvesen.

Ifølge en pressemelding fra selskapet ga Statens vegvesens utlysning av én pakkeløsning for riksveg 2 Nybakk-Slomarka, de fem største rådgiverfirmaene i Norge et kjempeoppdrag å knives om. COWI seiret, kontrakten til en totalverdi av drøye 135 millioner er signert. 

Stor spennvidde i tjenestene
Den nevnte vegstrekningen, som er en del av Rv 2 mellom Kløfta og Kongsvinger, blir en del av fremtidige E16 og skal bygges som firefelts veg med midtdeler. I COWIs plan- og prosjekteringsoppdrag inngår blant annet 5 to-plans kryss, 3 større bruer og 15-20 overgangsbruer. Selskapets prosjektleder, Frode Bjørvik, understreker i meldingen at selv om hovedtyngden av oppdraget er knyttet til tekniske ingeniørfag, er også areal-, landskap- og miljøfag viktig, spesielt i reguleringsfasen.

Breddekompetanse og kapasitet
Divisjonsdirektør for Samferdsel, Knut Næss, poengterer den store slagkraften COWI har innen samferdsel. – Med 200 planleggere i Norge og mulighet for å toppe med kompetanse og kapasitet fra resten av konsernet, er vi meget godt rustet til den aktuelle oppgaven. Når vi vinner store og sammensatte oppdrag, scorer vi høyt på å sette sammen riktig kompetanse, samt vår gjennomføringsevne. Jeg lar ikke muligheten gå fra meg til å nevne COWIs seire for prosjekt som E39 Rogfast, Fellesprosjektet E6/Dovrebanen, Hålogalandsbrua, By-bane på Nord-Jæren, Alnabru, Sydhavna og Follotunnelen. Erfaring gjør mester, rett og slett, sier han.

Reguleringsarbeidet skal ifølge meldingen være ferdig i 2014, konkurransegrunnlaget høsten 2016. Ferdigstillelse i 2019. Som underleverandø-rer har COWI med NGI, Johs. Holt AS, Mesta Drift, Odel, Rasmussen & Strand AS, Prosjektstøtte AS og Løvseth + Partners.

Bildet: Prosjektleder i Vegvesenet, Geir Jensen (t.v.) og COWIs administrerende direktør, Terje Bygland Nikolaisen. (Foto: COWI)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email