Ny stor leieavtale og byggestart på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Ny stor leieavtale og byggestart på Bryn-Helsfyr

8. mai 2017

Ferd Eiendoms utviklingsprosjekt i Østensjøveien 16 på Bryn-Helsfyr blir Sophies Mindes nye adresse fra sommeren 2019. Da flytter ortopedivirksomheten fra Aker Sykehus og inn i 4.400 kvm med skreddersydde lokaler i den nye eiendommen.

Leieavtalen kommer i tillegg til nye, utvidede og reforhandlede leieavtaler for totalt 10.800 kvm i Bryn-Helsfyr-området den siste tiden.

Sophies Minde er en totalleverandør av ortopediske hjelpemidler og har omlag 100 ansatte. Selskapet er et heleid datterselskap av Oslo Universitetssykehus HF. Leieavtalen er på totalt ca 4.400 kvm i flerbrukerbygget som ligger midt mellom Bryn og Helsfyr T-banestasjon. Eiendommen blir et fullservicebygg som nå blir fylt med publikumsrettet helsevirksomhet i de første etasjene som er utleid.

Ferd Eiendom, en av eiendomsaktørene i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, er byggherre og har eid tomten siden 2015. Siden den gang er det utviklet et nytt fleksibelt kontorprosjekt på eiendommen på ca 11.000 kvm. Eiendommen blir et fullservicebygg med café, bedriftsrestaurant, takterrasse, felles resepsjon, garderober og møterom.

Ferd Eiendom er godt forberedt på byggingen, og har inngått en totalentreprisekontrakt med BetonmastHæhre. Eksisterende bygg vil bli revet i disse dager og nybygget ferdigstilles i Q2 2019.

Ferd Eiendom er blant de over 20 eiendomsaktørene i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, som har gått sammen om å styrke områdets profil som Oslo og Hovinbyens best tilgjengelige kontorområde.

– Byens beste tilgjengelighet er og blir et trekkplaster. Samtidig viser markedet interesse for de store offentlige og private utviklingsplanene. Området er på vei til å bli en mer levende del av byen med nye boliger, ny stadion, flere spisesteder, klatresenter og andre etterspurte fasiliteter, sier Per Kristian Lundquist i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

Om Bryn-Helsfyr: Bryn-Helsfyr har over 575.000 kvm kontorarealer som huser anslagsvis 3000 virksomheter med 15000 ansatte. Området er en viktig del av den planlagte Hovinbyen, og mange store utviklingsprosjekter er i ferd med å gjøre det til en mer urban og levende del av byen. Bryn-Helsfyrs viktigste fortrinn er unik tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei, nærhet til sentrum og eiendommer med høy standard til konkurransedyktige leiepriser. Et av byens beste kollektivtilbud, økende kollektiv- og sykkelandel og 4 FutureBuilt-prosjekter bidrar til en sterk miljøprofil.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Østensjøveien16_F3_pop_a_low Østensjøveien16_F3_pop_a_low