Stiftelsen Elektronikkbransjen vant ikke frem i Høyesterett
Gå tilbake

Stiftelsen Elektronikkbransjen vant ikke frem i Høyesterett

2. oktober 2007

Fem års reklamasjonsrett for mobiltelefoner

— Vi er veldig skuffet over at vi ikke vant frem med to års reklamasjonsfrist for mobiltelefoner og at Høyesterett har stadfestet dommen i Oslo Tingrett og fastslått fem år. Dette mener vi er alt for lang frist for et produkt som ikke er ment å vare vesentlig lenger enn to år, men vi tar selvsagt dommen til etterretning. Høyesteretts beslutning betyr også at Norge får den lengste reklamasjonstiden for slike produkter i Europa.

Det sier Synnøve Bjørke, adm. direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen som holder til på Fyrstikktorget etter at dommen i Høyesterett er klar. Høyesterett har tatt stilling til mobiltelefonenes varighet i lovens forstand og har konkludert med at de er ment å vare i tre til fire år og at de derfor kommer inn under reklamasjonsfristen på fem år.
— Vi er også skuffet over at Høyesterett ikke har kommet med en mer presis avklaring enn at varigheten er tre til fire år. Det vil være vanskelig å tolke dette i praksis, både for forbrukerne som skal fremme mangelkrav og for handlerne i bransjen som skal håndtere reklamasjonene, sier Bjørke.

”Tom” reklamasjonsrett etter tre til fire år

En konsekvens av Høyesteretts dom er at en forbruker formelt kan reklamere hele femårsperioden. Men forbrukeren kan ikke nå frem med mangelkrav etter at produktets levetid er utløpt, selv om det er innenfor femårsfristen. Høyesterett har fastsatt denne perioden til tre til fire år for mobiltelefoner.
— Dette er ikke noe nytt, men slik gjeldende rett og lovens system er. Alle vet for eksempel at man ikke kan nå frem med mangelkrav for matvarer etter utløp av siste forbruksdag, selv om den formelle reklamasjonsfristen for slike produkter er to år, sier advokat Hege B. Ersdal i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, som har ført saken for Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email