Sterke tall fra Techstep
Gå tilbake

Sterke tall fra Techstep

12. februar 2021

Det børsnoterte teknologiselskapet Techstep ASA med hovedkontor i Brynsalleen 4 i Oslo rapporterer om kraftig forbedret lønnsomhet i 2020.

Selskapet, som er ett av en rekke IT- og teknologiselskaper lokalisert i Bryn-Helsfyr-området, hjelper selskaper og organisasjoner i hele Norden å utnytte mobilteknologi og løsninger som effektiviserer og forbedrer de ansattes arbeidsdag. Techstep har ca 300 ansatte i Norge, Sverige og Danmark, og betjener ca 4000 kunder på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Les også: Jabra med kraftig vekst i hjemmekontormarkedet.

Nå melder selskapet om økt lønnsomhet i regnskapsåret 2020, drevet av videre gjennomføring av vekststrategi og vellykkede oppkjøp.

Årsomsetningen holdt seg stabil på 1 143 millioner kroner gjennom skifte fra tradisjonelt hardware-salg med lavere margin, til tjenester med høyere margin. Bruttoresultatet økte fra 279 millioner kroner i 2019 til 378 millioner kroner, mens EBITDA justert økte fra 29 til 96 millioner kroner.

“2020 var et transformativt og sterkt år for Techstep, til tross for utfordringene pandemien ga oss alle. Vi leverte på vår vekststrategi med sterkt fokus på å hjelpe kunder med å ta i bruk vårt Managed Mobility Services (MMS)-tilbud, oppkjøp og nordisk ekspansjon. Når vi går inn i 2021, er teamet vårt og markedsposisjonen enda sterkere enn før, med to nye flotte selskaper som skal integreres i Techstep. Ved å være godt posisjonert i et MMS-marked som forventes å oppleve sterk vekst, ser vi frem til de mange mulighetene som ligger foran oss», sier Jens Haviken, CEO i Techstep i sin kommentar til rapporten.

«Månedene som har gått siden pandemien brøt ut har vist oss hva en arbeidsstyrke kan oppnå også utenfor det normale kontormiljøet», fortsetter han. «Men i tillegg har det vist oss enda mer hva som er mulig å oppnå med mobil teknologi for den store delen av arbeidsstyrken som ikke jobber ved en arbeidspult – den mobile arbeideren, eller «the deskless worker». Techstep er spesialbygget for å betjene mobilitetsbehovene til bedrifter og deres arbeidsstyrke, uavhengig av hvordan og hvor de ansatte jobber».

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email