Sterke tall fra Ementor
Gå tilbake

Sterke tall fra Ementor

21. oktober 2008

Ementor, som har hovedkontor på Bryn-Helsfyr i Oslo, leverer 18,8 % omsetningsvekst og driftsresultat på MNOK 64,5, en oppgang på 27,7 %, i følge en pressemelding.

Ementor, den ledende leverandøren av IT-infrastrukturprodukter og –tjenester i Norden og Baltikum, kunngjorde i dag resultatene for 3. kvartal 2008. Resultatene karakteriseres av en sterk omsetningsvekst på 18,8 % og et solid driftsresultat på MNOK 64,5, en oppgang på 27,7 % fra året før. EBITDA marginen endte på 3,2 %. Den sterke veksten i tjenesteinntektene bidro til det solide resultatet.

Omsetningen i 3. kvartal 2008 endte på MNOK 3 078.6, hvorav organisk vekst utgjør 12.9 %.

“Vi leverer sterk omsetningsvekst, samt solid vekst i tjenesteinntektene for konsernet,” sier Claus Hougesen, konsernsjef i Ementor ASA.

Konsernets EBITDA i 3. kvartal 2008 endte på MNOK 98,1, en økning på 18.8 % i forhold til samme periode i fjor. EBITDA marginen endte på 3,2 %. Den fortsatt sterke veksten i serviceinntektene på 34,6 % fra året før forklarer det vesentligste av EBITDA-forbedringen.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email