Sterke resultater fra Ementor
Gå tilbake

Sterke resultater fra Ementor

1. februar 2008

Sterke resultater fra Ementor

Ementor melder om omsetningsvekst, sterk kontantstrøm og EBITDA-margin på 5,0 % for 4. kvartal 2007

Ementor, som er den ledende leverandøren av IT-infrastrukturprodukter og -tjenester i Norden, kunngjorde i dag resultatene for fjerde kvartal 2007, med omsetning på MNOK 4338,2, noe som utgjør en total underliggende omsetningsvekst på 9,1 % fra året før. Kontantstrøm fra driften utgjorde i alt MNOK 334,8 i fjerde kvartal 2007, med en kontantstrøm på MNOK 521,3 for hele 2007.

"Ementor fortsetter å levere sterke økonomiske resultater," sier Claus Hougesen, konsernsjef i Ementor ASA. "En sterk kontantstrøm, generell omsetningsvekst og marginforbedringer viser at konsernet er på vei til å nå våre ambisiøse finansielle mål."

Serviceinntekter for fjerde kvartal 2007 fortsetter å vise sterke resultater, med en vekst på 24,7 % fra året før, justert for valuta. Produktinntekter steg med 6,7 %, justert for valuta og tap av salg av hjemme-PC til ansatte i Sverige, på grunn av endringer i lovgivningen. Ementor genererte en samlet underliggende omsetningsvekst på 9,1 %, og dette er tredje kvartal på rad der den underliggende vekst ligger over markedsveksten.

Konsernets EBITDA i fjerde kvartal 2007 endte på MNOK 216,0, en oppgang på 8,9 % fra året før, noe som utgjør en EBITDA-margin på 5,0 %.

Driftsresultat (EBIT) for fjerde kvartal 2007 var MNOK 190,0, noe som utgjør en økning på 10,1 % fra året før. Resultat etter skatt (EAT) i fjerde kvartal 2007 var MNOK 254,6.

Nøkkeltall for hele 2007
EBITDA for hele 2007 endte med tilfredsstillende tall på MNOK 502,1, noe som utgjorde en EBITDA-margin på 3,7 %, en oppgang fra MNOK 344,7 i 2006 (margin på 2,6 %). Omsetningen endte på MNOK 13416,7, mot MNOK 13289,3 i 2006, en oppgang på 5,7 % justert for tap av salg av hjemme-PC til ansatte i Sverige. Serviceinntekter økte med 15,9 %, og produktinntekter, justert for hjemme-PC til ansatte, økte med 3,9 % fra året før.

Konsernet genererte imponerende MNOK 521,3 i kontanter fra driften i 2007.

"2007 har vært et år preget av vekst og lønnsomhet," sier Claus Hougesen. "Vi gikk inn i en ny fase for selskapet i 2007, etter integreringen av Ementor, Atea og Topnordic, en fase som preges av sterk satsing på "operational excellence". En nøkkel til konsernets fremgang ligger i finjustering av de mange daglige detaljene i driften – noe som i sin tur gjør det mulig for selskapet å ekspandere samtidig som kostnadsbasen holdes på et moderat nivå."

4. kvartal, økonomiske resultater per land
Norge fortsetter å levere sterke resultater i fjerde kvartal 2007, med en imponerende EBITDA på MNOK 75,5 (7,0 % margin). Driftsinntektene økte med 14,1 % og gjenspeiler en sterk vekst i salg av både service og produkter.

Danmark fortsetter å levere sterke resultater, og EBITDA for fjerde kvartal endte på MNOK 84,5 (5,4 % margin). En sterk vekst i serviceinntektene på 32,2 % fra året før forklarer den store resultatforbedringen, og samlede driftsinntekter økte med imponerende 14,1 %.

Sverige rapporterer en EBITDA for fjerde kvartal på MNOK 46,9 (3,8 %), ned fra MNOK 63,6 i tilsvarende periode i 2006. Denne nedgangen skyldes tap av salg av hjemme-PC til ansatte i Sverige. En ny desentralisert organisasjonsstruktur ble innført i tredje kvartal 2007 og dette ventes å øke veksten i topplinjen og EBITDA gjennom press på markedet og en mer effektiv salgsorganisasjon.

Finland rapporterer i fjerde kvartal 2007 en EBITDA på MNOK 2,5 (0,5 % margin), som er på samme nivå som for tilsvarende kvartal i 2006. Driftsinntektene i fjerde kvartal var på MNOK 463,8, opp 1,6 % justert for valuta. Dette er det første kvartalet i 2007 med bedring i driftsinntektene sammenlignet med tilsvarende periode året før. Veksten i driftsinntekter og økt markedspress er stadig hovedsatsing fremover i Finland, som er et marked med betydelig vekstpotensial for konsernet.

Oppkjøp og fremtidsutsikter
I alt 9 oppkjøp ble gjennomført i 2007, noe som bidro til å gi selskapet og dets kunder fagkunnskaper, kompetanse og volumer. Dette omfatter oppkjøp av Sonex Group i desember 2007, noe som etablerte Ementor som den ledende aktøren innen IT-infrastruktur også i Baltikum.

Gjennom oppkjøp av det norske selskapet Tomato, som ble kunngjort 23. januar 2008, ble det skapt et unikt tilbud og en kompetanseplattform innen virtualiseringsteknologi og serverkonsolidering.

"Konsernet oppnådde en sterk finansiell posisjon i 2007," sier Claus Hougesen. "Utover i 2008 forventer vi å konsolidere vår posisjon ytterligere som ledende leverandør av IT-infrastrukturprodukter og -tjenester i Norden og Baltikum."

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email