Sterk vekst og solide tall fra AF Gruppen
Gå tilbake

Sterk vekst og solide tall fra AF Gruppen

24. august 2012

AF Gruppen, med hovedkontor i Helsfyr Atrium på Bryn-Helsfyr i Oslo, har sterk vekst og leverer gode resultater for 2. kvartal 2012. Fokus på operasjonell drift og HMS gir resultater.

Ifølge en pressemelding hadde AF Gruppen i 2. kvartal en omsetningsvekst på hele 47 % i forhold til i fjor. Samtidig økte resultat før skatt med 45 % i perioden. Omsetningen i 2. kvartal var MNOK 2 503 (1 701) og resultat før skatt var MNOK 117 (81). Dette tilsvarer en resultatmargin på 4,7 % (4,7 %).

AF Gruppen har økende ordretilgang og solid ordrereserve. Samlet ordrereserve pr. 30.06. var MNOK 10 100 (9 115). Avkastning på gjennomsnittlig investert kapital var 34,5 % (32,6 %) for 1. halvår.

Fokus på HMS gir færre skader, lavt sykefravær og økt lønnsomhet. H-verdien for hele AF Gruppen var i kvartalet 0,8 (1,3). Det samlede sykefraværet i kvartalet var 2,6 % (3,1 %).

AF Gruppen har en sterk finansiell posisjon. I 2. kvartal er det inngått en ny 3-årig finansieringsavtale med en ramme på MNOK 1 200. AF Gruppen hadde pr. 30.06 en netto rentebærende gjeld på MNOK 2 (-634).

AF Gruppen inngikk i 2. kvartal avtale om kjøp av 90 % av aksjene i 5D Group AS. 5D Group er en leverandør til offshoreindustrien, med hovedvekt innen engineering, elektro og instrumentering samt stålkonstruksjoner.

– AF Gruppen fortsetter den gode utviklingen. Vi har en solid finansiell posisjon som legger grunnlag for fremtidig vekst innenfor alle virksomhetsområdene. Høy vekst skal ikke gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet. Det er derfor gledelig å se at våre dyktige medarbeidere er friskere enn noen gang og at vi har en positiv utvikling i skadefrekvensen, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen, i meldingen.

Personbildet: Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email