Sterk tro på Bryn-Helsfyr: Kjøper mer og vil etablere egen virksomhet på Bryn
Gå tilbake

Sterk tro på Bryn-Helsfyr: Kjøper mer og vil etablere egen virksomhet på Bryn

25. oktober 2016

IK Gruppen kjøper Tvetenveien 6 og 8. Øni Eiendom AS v/Maya Eiendom AS (Øni) utvider dermed Bryn-Helsfyr-porteføljen til syv eiendommer på totalt ca 32 mål med 22.000 kvm næringsareal. Selskapet vil utvikle et nytt bygg og etablere egen virksomhet i Tvetenveien 8, og jakter på mer eiendom på Bryn.

Øni forvalter og utvikler egne eiendommer og er et av flere selskaper under holdingselskapet IK Gruppen AS. Konsernet har totalt 33 ansatte og en årsomsetning på 280 millioner kroner.

På Bryn har selskapet lenge eid og forvaltet Østensjøveien 9 og Østensjøveien 15d. I løpet av det siste året har porteføljen blitt utvidet til også å omfatte naboeiendommene Østensjøveien 19, 17 og 15c.

Nå kjøper IK Gruppen eiendommene Tvetenveien 6 og 8 like i nærheten av Kjeller Bil AS, og utvider dermed sin Bryn-Helsfyr-portefølje til totalt syv eiendommer. Tvetenveien 6 har et eksisterende næringsbygg på ca 2.000 kvm som er delvis utleid. Naboeiendommen, Tvetenveien 8, er en ubebygget tomt på ca 2 mål. Øni planlegger å utvikle et nytt næringsbygg på tomten, og å samlokalisere IK Gruppens virksomhet i mellom 2000-3000 kvm i det nye bygget.

– Topp beliggenhet og tilgjengelighet blir stadig viktigere, og vi har sterk fremtidstro på Bryn-Helsfyr. I tillegg til å utvide og videreutvikle porteføljen vår i området, ønsker vi på sikt å etablere virksomheten i et eget nybygg her, sier Bjørn-Erik Indahl i Maya Eiendom.

Øni har siden 2011 vært blant deltakerne i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der eiendomsaktørene driver omdømmebygging av området som Oslos best tilgjengelige knutepunkt for næringsvirksomhet.

Luftfoto: Nyebilder.no

 

Om Bryn-Helsfyr: Med over 575.00 kvm kontorarealer er Bryn-Helsfyr et av Oslos største og viktigste kontorområder. Området er en viktig del av den planlagte Hovinbyen, og mange store utviklingsprosjekter vil gjøre det til en mer urban og levende del av byen. Bryn-Helsfyrs viktigste fortrinn er unik tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei, nærhet til sentrum og eiendommer med høy standard til konkurransedyktige leiepriser. Et av byens beste kollektivtilbud, økende kollektiv- og sykkelandel og 4 FutureBuilt-prosjekter bidrar til å gi området en sterk miljøprofil.

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-prosjektet:

besøk: www.bryn-helsfyr.no – eller kontakt:

Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)

Telefon: 901 99 016, e-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email