Sterk årsavslutning for Goodtech
Gå tilbake

Sterk årsavslutning for Goodtech

24. februar 2023

Helsfyr-baserte Goodtech melder om en god avslutning på fjoråret, og nådde en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Brutto driftsresultat (EBITDA) økte i 2022 med 165 prosent – fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK – for den videreførte virksomheten.

Ifølge pressemeldingen har det vært god endringstakt i Goodtech gjennom 2022. Konsernet, som har hovedkontor i Helsfyr Atrium i Oslo, har hatt en klart uttalt strategi om å fokusere selskapet for å ta posisjoner i det voksende markedet for industriell digitalisering. Gjennom året er det fullført flere strategiske salgstransaksjoner som bekrefter konsernets fokus og har styrket selskapets kapitalstruktur og balanse.

I januar 2022 ble tavleverkstedet på Os solgt til Bergen Elektrokompetanse, og i august samme år solgte Goodtech maskineringsvirksomheten i Arvika til industrikjempen BE Group. På tampen av året annonserte konsernet enda en strategisk viktig transaksjon, der entreprenørkonsernet NCC tar over Goodtech sin organisasjon på Åland og den resterende virksomhet på Åland holdes for salg.

«Vi er glade for at en så profesjonell aktør som NCC ser verdien i vår virksomhet på Åland, og ikke minst at våre tidligere kollegaer kommer til et miljø som satser stort innenfor deres kjernekompetanse. For oss markerer denne transaksjonen en strategisk milepæl – nå kan vi fokusere på veksten vi ser i markedet for industriell automatisering, robotisering og digitalisering», kommenterer konsernsjef Margrethe Hauge.

I den videreførte kjernevirksomheten i Norge og Sverige, har konsernet samtidig gjort tiltak innenfor salg og ettermarked som har resultert i vekst i ordreboken på 25% sammenlignet med samme kvartal i 2021.

«Vi har initiert mange endringer gjennom 2022 for å fokusere Goodtech og rigge oss for det utrolig spennende som skjer i nordisk industri. Vi gleder oss over den lønnsomhetsveksten vi hadde i fjor, men det ligger fremdeles et stort potensiale i arbeidet som vi skal konsentrere oss om fremover, nemlig å drive frem nye tekniske løsninger som bidrar til at vi også her hjemme beholder en konkurransekraftig industri», avslutter Hauge.

Kilde og bilde: Goodtech

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email