Starter arbeidene med ny Valle Hovin stadion
Gå tilbake

Starter arbeidene med ny Valle Hovin stadion

22. desember 2021

Den nye kunstis-flaten på Valle Hovin stadion blir på 10 690 m2, og vil bestå av 400 meter for hurtigløp på skøyter, en bandybane innenfor ovalen, og tribune med plass til 1 500 tilskuere. Nå har Oslobygg KF inngått kontrakt med Håndverkskompaniet om byggingen.

Arbeidende starter på nyåret 2022, og Valle Hovin stadion er planlagt ferdigstilt til sesongen 2023/24.

Tilbudet skal forbedre aktivitetstilbudet på is – spesielt for hurtigløp i Oslo og omegn. Den nye stadion skal flyttes litt mot vest – og klargjøres for en eventuell fremtidig ishall. Det skal også etableres tilknytning til gang‐ og turveiforbindelser i nærområdet.

– Dette gleder vi oss til å komme i gang med, Valle Hovin stadion betyr noe ekstra for skøytesporten, vi starter med forberedende arbeider på ny-året og planlegger for rivestart medio februar, forteller administrerende direktør i Oslobygg, Eli Grimsby, i en melding.

Sambruk og gjenbruk

Det er lagt opp til sambruk med arealer og funksjoner i Vålerenga stadion. Teknisk- og varmeveksler-rom under banene skal gjenbrukes og rehabiliteres med moderne prosesskjøling og andre tekniske anlegg, med mål om kostnadsoptimale, energieffektive og miljøriktige løsninger.

– Vi gleder oss til å komme i gang med et spennende prosjekt for Oslobygg KF, hvor vi kan utnytte og videreutvikle den gode kompetansen vi gjennom flere år har opparbeidet oss på idrettsanlegg generelt og kunstisbaner spesielt. Prosjektet passer bra for oss og vi ser frem til det beste samarbeid om oppgaven med alle involverte, sier daglig leder Sivert Varvin i Håndverkskompaniet AS.

For å optimalisere fremdrift på byggeplass planlegges det å installere en egen battericontainer for hurtiglading av den elektriske maskinparken.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email