Start arbeidshverdagen med samkjøring
Gå tilbake

Start arbeidshverdagen med samkjøring

8. august 2016

Samkjøring er en del av løsningen for å redusere trafikken inn og ut av de store byene. En undersøkelse NAF har gjennomført, viser at potensialet er stort.

Sommeren er snart over og med det starter rushtidene igjen. Er du lei av å stå i bilkø og ikke har gode kollektivalternativer eller kan sykle, er samkjøring et alternativ. Da bidrar du til mindre kø og bedre flyt i trafikken. Kanskje har du en kollega eller nabo som skal samme vei?

– Hele en av tre vil samkjøre dersom det ble tilrettelagt for det. De som svarer at de kan tenke seg å samkjøre tilsvarer over 900 000 arbeidstakere. Hadde alle disse gjort det, ville det bidratt til en bedre hverdagsreise for alle. Forsvinner 15 prosent av bilene fra rushtidskøene, vil trafikken flyte, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF, som har hovedkontor i Østensjøveien 14 på Bryn-Helsfyr.

I undersøkelsen svarte 39 prosent at de ikke vil samkjøre. For å finne ut hva som hindrer folk i dette, spurte vi disse om det. Det er de praktiske tingene som gjør samkjøring vanskelig så som ærender, at ingen kolleger eller bekjente skal samme vei, behov for fleksibilitet ved arbeidstidens begynnelse eller slutt og at man må frakte barn. Veldig få oppga utrygt, ubehagelig med fremmede i bilen eller at man ikke gidder som årsaker.

– Dette viser at det ikke er en direkte uvilje mot samkjøring, men at det må passe i hverdagen for at flere skal gjøre det. Hva med å teste dette ut nå når høsten starter? Kanskje det blir en god opplevelse som gjør hverdagsreisen enklere – man vet i hvert fall ikke hvordan det er før man har prøvd, avslutter Sødal.

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email