Stadig positiv utvikling på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Stadig positiv utvikling på Bryn-Helsfyr

30. november 2006

En eksplosiv etterspørsels- og prisvekst for kontorlokaler i Oslo sentrum påvirker også utviklingen i sentrumsnære områder. Bryn-Helsfyr-prosjektet melder om økende etterspørsel, lavere ledighet og stigende leiepriser i området. – Aktiviteten i området øker stadig, og flere vurderer nå Bryn-Helsfyr som attraktivt lokaliserings- og investeringsområde, sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen.

Det siste året er det registrert en stadig økende interesse for kontorlokaler i Bryn-Helsfyr- området. Dette i form av økende antall søk fra søksmeglere, henvendelser fra markedet og inngåtte leieavtaler. – Aktiviteten øker stadig, og er en helt annen enn for to og tre år siden, sier Lundquist. Han er koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet og kjenner lokalmarkedet godt gjennom mange år med megler- og eiendomsvirksomhet i området.

Økende priser
Det er inngått en rekke nye leieavtaler på Bryn-Helsfyr også det siste halvåret, både reforhandlede avtaler og avtaler med nye leietakere. En gjennomgang av 30 leieavtaler inngått de siste seks månedene viser at gjennomsnittlig årlig leie nå ligger på ca 1200 kroner per kvm. De inngåtte avtalene er spredt på en rekke bygg i Bryn-Helsfyr-området og lokalene er av varierende standard og størrelse. Mange av disse avtalene er i bygg med høy standard og det er også blant disse man nå ser en tydeligst prisøkning.

De mest attraktive lokalene på Bryn-Helsfyr leies nå ut til en årlig kvm-pris på opp til 1600 kroner. Samtidig indikerer antallet nye og reforhandlede leieavtaler i perioden at ledigheten i området stadig er på vei ned. – Prisene beveger seg oppover, men det er fortsatt mulig å skaffe seg meget attraktive kontorlokaler til en fornuftig pris i dette området, sier Lundquist.

”Bjørvika-effekt”
– Interessen for moderne lokaler til konkurransedyktige priser i sentrumsnære knutepunkt som Bryn-Helsfyr øker ettersom som det blir mindre ledighet og høyere priser i sentrum.

Lundquist mener også at den storstilte utbyggingen av boliger og næringsbygg i Bjørvika vil bidra til å flytte tyngdepunktet østover i sentrum og gi økt næringsaktivitet og interesse også for tilstøtende områder. – Vi tror dette på sikt vil ha mange positive ringvirkninger for nærings- og eiendomsutviklingen i sentrumsnære områder øst for byen, ikke minst på Bryn-Helsfyr.

Fortrinn
Generelt er tilgjengelighetssfaktorer som 5 minutters bilvei til sentrum og 25 minutter til Gardermoen, samt et vel utbygd kommunikasjonstilbud, blant områdets viktigste fortrinn. – Dette var positive faktorer i et generelt vanskelig marked for noen år siden, og blir fortsatt viktige fortrinn fremover. Samtidig har den store prisveksten i sentrum ringvirkninger østover, så vi tror prisene vil stige videre på Bryn-Helsfyr, avslutter Lundquist.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Sandia Gruppen
Administrerende direktør Per Kristian Lundquist
Tel. 90 19 90 16
E-post: lundquist@sandia.no
Web: www.bryn-helsfyr.no

Om Bryn-Helsfyr-prosjektet:
Bryn-Helsfyr-prosjektet er et langsiktig samarbeidsprosjekt om felles markedsføring og identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Prosjektet har 18 deltakere fra eiendomsbransjen, hvorav 16 til sammen eier eller forvalter ca 80 prosent av næringslokalene i området. Prosjektet har pågått siden 2001, og har siden dette drevet aktiv og målrettet markedsføring og identitetsbygging av området.

Deltakerne er Bryn Eiendom, SAAS Eiendom, Jotne Eiendom, Entra Eiendom, Gasmann Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, Bryn Eiendom, Vital Eiendom, Sparebank1 Gruppen, NCC Property Development, Sektor Eiendomspartner, NAF, Brødrene Jensen og Sigellen.

Mer informasjon på: www.bryn-helsfyr.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email