Stadig mindre utslipp av miljøgifter
Gå tilbake

Stadig mindre utslipp av miljøgifter

31. mars 2008

En ny rapport fra SFT viser at utslippene i Norge av en lang rekke miljøgifter ble betydelig redusert fra 1995 til 2005. Det systematiske arbeidet for å redusere utslippene gir gode resultater i tråd med målet om at utslipp av prioriterte miljøgifter skal stanses eller reduseres vesentlig, senest innen 2010.

Norge satte seg på 1990-tallet ambisiøse mål for å få ned utslippene av de mest miljøskadelige miljøgiftene. Rundt 30 stoffer og stoffgrupper med en rekke miljøskadelig egenskaper er ført opp på myndighetenes prioritetsliste.

Målet er vesentlig reduserte utslipp innen 2010. Målet nås med god margin for de aller fleste stoffene.

For ytterligere informasjon, samt grafikk over utslippsreduksjoner, se www.sft.no.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email