Stø kurs og sterk tro på fremtiden i utsatt bransje
Gå tilbake

Stø kurs og sterk tro på fremtiden i utsatt bransje

16. april 2007

Få bransjer har opplevd større endringer enn reiselivsbransjen i de senere år. Fra å være en forholdsvis regulert bransje med klart definerte roller ble hverdagen snudd på hodet da Internett ble allemannseie. – Vi har måttet endre vårt syn på hvilke tjenester vi skal levere og hvordan vi skal levere dem. Spesialkunnskap og kvalitet er viktigere enn noensinne, sier Kim Balslev, direktør i Bryn-Helsfyr-selskapet Expert Reiser AS.

Turoperatøren Expert Reiser AS er et lite selskap med mye historie. Grunnleggeren, Flemming Barslev, etablerte selskapet i 1982. Etter å ha jobbet i reiselivsbransjen gjennom store deler av etterkrigstiden ønsket han å starte på egenhånd. I kjellerstua hjemme på Bogerud ble forretningsplan og konsept meislet ut – samtidig som kundeporteføljen sakte men sikkert ble fylt opp. Med solid bransjekunnskap, stø hånd og fornuftig vekststrategi skapte Balslev grunnlaget for den næringslivsrettede turoperatøren, som i dag har 11 ansatte og holder til på Bryn-Helsfyr i Oslo.

På midten av åttitallet tok sønnen, Kim Balslev, over den daglige driften av selskapet, og bygde videre på farens skaperverk. De første årene holdt de til i Rådhusgaten i Oslo sentrum. I 1989 flyttet de til Fyrstikktorget på Bryn-Helsfyr, og siden har de holdt seg i dette området. – Det var naturlig for oss å etablere oss her. For noen år siden fikk han følge av broren Jørn Balslev. – Vi følte og føler fremdeles en sterk tilknytning til området. Da vi flyttet inn i våre nåværende lokaler i Østensjøveien 36 var området på langt nær så utbygd som i dag. I dag har området en mye bedre infrastruktur og området er på mange måter blitt et sentralt knutepunkt for næringslivet i Oslo Øst, sier Kim Balslev.

Levedyktig filosofi
Som turoperatør for næringslivet er Expert Reiser utsatt for konjunkturene i markedet og har opplevd både oppturer og nedturer siden oppstarten. – Vi overlevde jappe-tiden, Gulf-krigen og 11. september. Jeg tror mye av årsaken til det ligger i at vi alltid har vært forsiktige rent økonomisk. Vi har hatt en leveregel som har farget alle våre beslutninger opp igjennom årene – og det er at vi skal tjene pengene før vi bruker dem. Det høres kanskje banalt ut – men for oss er det et svært viktig prinsipp. Samtidig kan man vel kanskje si at det også er årsaken til at vi ikke er større – men samtidig sover jeg godt om nettene, sier Balslev.

Internett påvirker hverdagen
I tillegg til konjunkturene har internetts inntreden i folks hverdag påvirket bransjen sterkt – både på godt og vondt. – Vi så ganske tidlig hvordan nettet kom til å innvirke på hvordan vi drev selskapet. ”Selv-booking” ble raskt et alternativ til reisebyråene for privatpersoner og bedrifter. Dette har ført til at vi har måttet revurdere både vår egen rolle og hvilke tjenester vi tilbyr. Vi har måttet spisse og spesialisere vår kunnskap i enda større grad. Bransjen er i den situasjonen at leverandøren og kunden er selv vår største konkurrent. Vi må med andre ord være dyktigere og mer effektiv enn begge.

– Vi ser at for bedrifter er tid et viktig element – men også kvalitetssikring. Vi jobber med dette til daglig og kjenner hvilke aktører og tilbud som eksisterer og hvilke som er de troverdige. På den måten kan vi gjøre en jobb både raskere og i de aller fleste tilfeller bedre enn våre kunder. I dag leverer vi også andre tjenester og tar på oss andre roller enn det vi gjorde for kun få år tilbake. Stadig oftere opplever vi at bedrifter kontakter oss og ønsker hjelp til å forhandle frem avtaler og rabattordninger hos blant annet flyselskap og hotellkjeder. Konsulentrollen vil bli en viktig del av våre tjenester også i tiden fremover, avslutter Balslev.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email