Snart starter byggingen av nye spor mellom Brynseng og Hellerud
Gå tilbake

Snart starter byggingen av nye spor mellom Brynseng og Hellerud

2. mars 2023

Nok en milepæl i de store forbedringsarbeidene på Østensjøbanen er nådd ved at Sporveien har inngått avtale med selskapet Steconfer. Jobben med å bygge 1,7 kilometer med dobbeltspor for T-banen skal gjøres mellom april og august 2023.

I denne perioden skal det skiftes 1,2 kilometer dobbeltspor for T-banen, og 450 meter eksisterende spor skal fjernes og reetableres.

De nye sporene legges blant annet i den nye Hellerudtunellen og over to nye T-banebruer. De to bruene er Bryn bru, som ble heist på plass i februar, og Østensjøveien bru, som støpes helgen, 3.-5. mars.

Les også: «Nye Bryn Bru løftes inn 6-14. februar – slik unngår du trafikkproblemer»

– Selskapet skilte seg ut på så vel pris som kvalitet, og vi er godt fornøyde med valget, sier Sporveiens ansvarlige byggeleder Snorre Lindberg, i en pressemelding.

Omfattende arbeider

I kontrakten ligger det også legging av pukk, ballastmatter, strømskinneanlegg, kabelarbeider og fjerning av midlertidige sporveksler.

– Fornyelsen vil gi Oslo et bedre og mer effektivt kollektivtilbud allerede høsten 2023, sier Lindberg.

Avtalen er en av tre større entrepriser i Østensjøbaneprosjektet. Arbeidenes verdi, inkludert materiell- og utstyrsleveranser som kjøpes inn av Sporveien, er estimert til 110 MNOK.

– Vi setter stor pris på å få tillit i et prosjekt som har mange fellesnevnere med hva vi har utført i byggingen av Bybanen i Bergen. Også for Sporveien og Østensjøbaneprosjektet vil vi utføre sporinstallasjon etappevis og med stramme tidshorisonter, sier adm. direktør i Steconfer, Luís Bairrão, i meldingen.

Fakta om fornyelsen av Østensjøbanen

  • T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner fornyes med ny T-banetrasé, ny tunnel og to nye bruer
  • Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har hatt en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer som er på slutten av sin levetid.
  • Gamle Bryn bru ble heist vekk i oktober 2022. I februar 2023, etter bygging av nye søyler og landkar, ble ny Bryn bru heist inn
    Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift
  • Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen
  • Byggingen av den nye T-banetunnelen startet i april 2022
  • September 2023 er T-banetunnelen og -traseen som helhet planlagt å være ferdig
  • I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider

Kilde: Pressemelding fra Sporveien

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email