Slik fordeler tv-seerne seg
Gå tilbake

Slik fordeler tv-seerne seg

28. mai 2008

Tv-operatørene slåss om hver eneste tv-kunde i forbindelse med slukkingen av det analoge bakkenettet, i følge elektronikkbransjen.no.

Siden i fjor høst har overgangen til digital-tv handlet om konkurransen mellom parabol og RiksTV. Men det er kabelseerne som er i klart flertall.

Omkring en halv million husstander benytter det gammeldagse bakkenettet og må gjøre et skifte før utgangen av neste år.

Samtidig viser tall fra Post- og teletilsynet at den største seergruppen foretrekker kabel-tv. 37 prosent av husstandene har analog kabel. Denne gruppen blir ikke berørt av overgangen til digital-tv og kan fortsette å se tv slik de gjør i dag.

Både Get og Canal Digital lover å opprettholde de analoge kabelsendingene i flere år fremover. Det eneste som kan skje er at kanaltilbudet reduseres noe.

Samlet står digital og analog kabel for over halvparten av tv-tilkoblingene her i landet. Til sammenligning hadde parabol 38 prosent markedsandel ved årsskiftet. RiksTV hadde omkring tre prosent ved årsskiftet, men har vokst til rundt 10 prosent i dag.

Siden de første analoge bakkesenderne ble slukket i Rogaland i mars har bildet endret seg noe, men fortsatt er det analog kabel som er dominerende.

Den store utbredelsen av tv-kabel i Norge viser seg også i bredbåndstilkoblingen. I fjor sto kabel for 64 prosent av veksten i det totale bredbåndsmarkedet. Det er to og en halv gang så mye som ADSL-linjene.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email