Skeptiske til IT-sikkerheten i utlandet
Gå tilbake

Skeptiske til IT-sikkerheten i utlandet

5. mars 2012

Infact har for Aastra Telecom, et teknologiselskap med norsk kontor i Østensjøveien 39/41 på Bryn-Helsfyr, gjort en landsomfattende undersøkelse som viser at nordmenn er svært skeptiske til IT-sikkerheten i utlandet.

Ifølge en pressemelding fra selskapet stoler kun to prosent av oss på trådløse nettverk utenfor Norges grenser. Til sammenlikning svarer nær halvparten av oss at vi har tillit til trådløse nettverk i Norge.

Tallene er hentet fra en undersøkelse gjennomført i januar. Totalt deltok 1896 personer i undersøkelsen.

Bjørn Inge Lindhjem, administrerende direktør i Aastra, er overrasket over den store skepsisen og tror mye av grunnen skyldes norske selskapers IT-policy.

­– Trådløse nettverk i utlandet er ikke mindre sikre enn norske, men hvis man skal dele sensitive dokumenter kan jeg forstå at noen er skeptiske. Flere av våre kunder har innført strenge IT-regler for ansatte som jobber i utlandet og dette har de gjort med henblikk på å sikre at sensitivt informasjon ikke kommer på avveie. Dette skyldes neppe usikrede trådløse nettverk alene, men er en helhetlig sikkerhetsvurdering, sier han i meldingen.

Støttes av Datatilsynet
Lindhjem får støtte av styreleder i Datatilsynet, Renate Thoreid, som mener det er svært viktig at man tar forholdsregler ved bruk av åpne nettverk, uansett hvor i verden man er.

– Det er umulig å garantere helt sikre trådløse nettverk, men før man kobler til et offentlig nettverk på for eksempel en kafé eller flyplass er det viktig å forsikre seg om at man forstår hvilken type informasjon nettverksleverandøren samler inn fra datamaskinen.

– Hvis man kobler til et nettverk som ikke er sikkert, må man være oppmerksom på at personer som har de riktige verktøyene kan se alt du gjør, inkludert webområdene du besøker, dokumentene man arbeider med og brukernavnene og passordene man bruker. Kontroller derfor at du ikke arbeider med sensitiv informasjon om firmaet eller besøker passordbeskyttede områder på firmanettverket mens man er koblet til et usikkert nettverk, sier hun i meldingen.

IKT-bransjen mest skeptisk
Undersøkelsen viser at ansatte i IKT-bransjen er mest skeptiske til bruk av trådløse nettverk i utlandet. Kun én prosent av de spurte oppgir at de stoler på trådløse nettverk i utlandet. Bransjen er ifølge meldingen også mest skeptisk til sikkerheten i Norge, hvor 41 prosent oppgir at de har tillit til trådløse nettverk innenfor Norges grenser. Lindhjem tror bransjefolks generelle kunnskap om IT-sikkerhet er årsaken til skepsisen.

– Ansatte i IKT-bransjen mer skeptisk til trådløse nettverk i utlandet fordi de har en mer dyptgående kjennskap til sikkerhetsrisikoen forbundet med for eksempel fildeling via åpne nettverk, sier Lindhjem og legger til:

– På generelt grunnlag vil jeg si at trådløse nettverk er trygge til vanlig bruk, men skal man dele filer med sensitivt innhold ville jeg ikke gjort dette på et åpent nettverk. At ansatte i IKT-bransjen har minst tillitt til dette tror jeg skyldes bransjens generelle kunnskap om fagområdet, avslutter han.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email