Skatteetaten vant anerkjent digitaliseringspris: Bidrar til enklere og riktigere pensjon for tusenvis av arbeidstakere
Gå tilbake

Skatteetaten vant anerkjent digitaliseringspris: Bidrar til enklere og riktigere pensjon for tusenvis av arbeidstakere

27. oktober 2022

Skatteetatens arbeid med obligatorisk tjenestepensjon gir resultater for både arbeidstakere, arbeidsgivere og pensjonsselskaper. – Det er en stor anerkjennelse at arbeidet har blitt hedret med en pris som denne, sier leder for divisjon informasjonsforvaltning i Skatteetaten, Torstein Hoem, i en pressemelding.

Skatteetaten, som har sitt hovedkontor i Fredrik Selmers vei 4 på Helsfyr, vant sammen med NAV og Finans Norge/Bits “Fyrlyktprisen” som ble delt ut under Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) i Trondheim. Prisen ble tildelt Skatteetaten for etatens arbeid med obligatorisk tjenestepensjon, herunder deling av data og tilsyn.

– Sammen fra start

Juryen la vekt på at løsningen baserer seg på åpenhet, tillit og samarbeid mellom mange virksomheter. De skriver videre at løsningen har stort verdiskapningspotensiale og øker sannsynligheten for at arbeidstakere i privat sektor får sine rettigheter oppfylt.

– Det er med stor glede jeg tar imot denne prisen på vegne av Skatteetaten og de samarbeidende aktørene. Vi har jobbet sammen fra start for å lage en digital løsning som sikrer at arbeidstakerne i fremtiden får utbetalt den pensjon de har krav på, sier Torstein Hoem i Skatteetaten.

Les også: «Ser frem til videre byutvikling: Over 30 års runddans på Helsfyr og Bryn»

Enklere og bedre for alle parter

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) pålegger de fleste arbeidsgivere i privat sektor å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

I 2019 fikk Skatteetaten i oppdrag av Finansdepartementet å lede arbeidet med å digitalisere deling av opplysninger fra a-meldingen til pensjonsbransjen. Dette har gitt pensjonsselskapene tilgang til opplysninger fra Skatteetaten og NAV for å ajourholde obligatorisk tjenestepensjon, i tillegg til å minske rapporteringsbyrden for arbeidsgiverne.

1. juni i fjor overtok også Skatteetaten tilsynet med OTP-ordningen. Manuelle tilsyn har i stor grad blitt erstattet av automatisert tilsyn. Dette innebærer en betydelig styrket oppfølging av at arbeidsgivere etterlever sine pensjonsforpliktelser.

Store besparelser

Bruk av opplysninger fra a-meldingen vil gi riktigere sparing. Finans Norge har anslått dette til 1-2 milliarder kroner i økt pensjonssparing hvert år.
– Et sted mellom 50.000 – 90.000 flere arbeidstagere vil få pensjonen de har krav på
– Arbeidsgivere vil spare inntil 780 millioner kroner årlig på enklere rapportering
– Pensjonsbransjen vil spare 40 millioner kroner årlig for enklere innhenting av data
– Samarbeid offentlig privat gir verdi

OTP er et samarbeid mellom Skatteetaten, Finanstilsynet, NAV, SSB og Finans Norge/BITS.

– Arbeidet med OTP er et godt eksempel på at det å samarbeide på tvers av sektorer gir stor verdi, sier Hoem.

Bildet: På scenen for å ta imot prisen var fra høyre Torstein Hoem, Skatteetaten, Unn-Merete Myrseth, Bits AS, Knut Magne Watne, Skatteetaten, Kristin Bjerkeland, NAV og Torun Wahl, Finans Norge. (Foto: NOKIOS)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email