Skal utvikle hjertet av Helsfyr: Ny deltaker til Bryn-Helsfyr-samarbeidet
Gå tilbake

Skal utvikle hjertet av Helsfyr: Ny deltaker til Bryn-Helsfyr-samarbeidet

21. oktober 2019

Fyrstikktorget Eiendom, som nylig ble kjøpt av Stor-Oslo Eiendom, melder seg inn i samarbeidet der over 20 eiendomsaktører fremmer Bryn-Helsfyrs forvandling til et levende nærings- og boligområde.

Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig, partnereiet eiendomsutvikler og investeringspartner med primærkompetanse på bolig, kontor, hotell og logistikk. Selskapet forvalter og utvikler i dag ca. 30 eiendomsprosjekter med totalt ca. 3.700 boliger og 220.000 kvm næringsareal.

Stor-Oslo Eiendom kjøpte Fyrstikktorget Eiendom med formell overtakelse 1. juli 2019. Målet er å utvikle eiendommen på Helsfyr på en måte som også bidrar til å reetablere Fyrstikktorget som sted, og å tilføre nærområdet kvaliteter i form av miljø og sosial bærekraft.

Les også «Ny brikke i områdeforvandlingen – skal utvikle Grenseveien 99»

– Fyrstikktorget har en spennende historie og er et naturlig sentrum på Helsfyr, som mange gode krefter jobber med å forvandle til en enda mer levende del av byen. Eiendommen ligger dessuten rett ved et av Oslos viktigste kollektivknutepunkt. Dette passer godt i vår satsing på å utvikle kvalitetsprosjekter med hjem og arbeidsplasser for fremtiden, sier Cecilie Krohn, eiendomssjef i Stor-Oslo Eiendom AS.

– Vi er glade for å få Fyrstikktorget med i samarbeidet, der over 20 aktører til sammen står bak majoriteten av eiendommene i området. Sammen bidrar de til å gi Bryn-Helsfyr et bedre omdømme, og støtter utviklingen av området til en enda mer levende og bærekraftig del av Oslo og Hovinbyen, sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

Les også «Arctic ny deltaker i Bryn-Helsfyr-samarbeidet»

Bilder: Fyrstikktorget på Helsfyr (Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet)

Om Bryn-Helsfyr:
Bryn-Helsfyr ligger tett på Oslo sentrum og har byens beste tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei. Nå blir området en enda mer levende, bærekraftig del av Oslo og Hovinbyen – der du kan jobbe, bo, leve og oppleve. Med nye, topp moderne boliger, skoler, barnehager og kontorbygg – og stadig flere sosiale møteplasser, rekreasjonsområder og aktivitetstilbud. Mer på www.bryn-helsfyr.no

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-samarbeidet:

Stig Jensen (koordinator i samarbeidet)
E-post: stig.jensen@bryn-helsfyr.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Fyrstikktorget 2019 nr1 Fyrstikktorget 2019 nr1 Fyrstikktorget 2019 nr 4 Fyrstikktorget 2019 nr 4 Fyrstikktorget 2019 nr 3 Fyrstikktorget 2019 nr 3