Skal forske seg til mindre avfall i kommunale byggeprosjekter
Gå tilbake

Skal forske seg til mindre avfall i kommunale byggeprosjekter

14. mai 2021

Gjennom bedre planlegging og målrettet oppfølging av prosjekter, skal avfallet fra byggeaktiviteter mer enn halveres. I samarbeid med SINTEF skal Helsfyr-baserte Omsorgsbygg Oslo KF, Asker og Bærum kommune utvikle anskaffelser som reduserer avfallsmengden i kommunale byggeprosjekter.

Omsorgsbygg Oslo KF, som for noen år siden flyttet fra sentrum til nybygget Helsfyr Puls, er et kommunalt foretak under Byrådsavdeling for næring og eierskap. Virksomheten er blant landets største eiendomsforvalter med mer enn 900 000 kvadratmeter i porteføljen bestående av barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer.

Mer om Omsorgsbygg i denne kortvideoen.

https://youtu.be/0_uAYUbHvt0

Med visjonen «Bedre bygg – bedre liv» og hovedmål å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg, er foretaket blant annet opptatt av arbeidet med å oppnå utslippsfrie og avfallsfrie byggeplasser.

I dag produserer nemlig de fleste byggeplasser ca 40-60 kg avfall per kvadratmeter. Avfallsreduksjon utgjør derfor et stort potensial for miljø-, ressurs- og kostnadsbesparelser, men med dagens metodikk har det vist seg krevende å redusere avfallsmengdene i praksis.

– Det er ingen nasjonale krav til avfallsmengder i dagens byggeprosjekter, og derfor er det vi byggherrer som må stille slike krav, opplyser rådgiver for bærekraft og innovasjon i Omsorgsbygg Oslo KF, Christoffer Venås.

– For å oppnå mindre avfall i byggeprosjektene våre har vi behov for et felles rammeverk med andre offentlige byggherrer. Slike krav til avfallsfrie byggeplasser vil være unike, og kan sørge for at vi tar en ledende rolle internasjonalt på linje med den vi allerede har for utslippsfrie byggeplasser, sier han.

En fjerdedel av avfallet kommer fra bygg og anlegg

Gjennom utvikling av anskaffelsene til de tre kommunale byggherrene i forskningsprosjektet NADA (Nye Anskaffelser for Dokumentert Avfallsreduksjon) skal byggenæringen kunne levere bygg uten å generere store avfallsmengder.

Prosjektet skal øke kunnskapen til de kommunale byggherrene om hvordan de kan bidra i prosessen mot avfallsfrie byggeplasser og hvilken effekt dette har.

– Bygg og anlegg står for en fjerdedel av avfallet i samfunnet i dag. Med økt oppmerksomhet om klima og miljø, skulle en tro at dette var lavthengende frukter. Tross økt kunnskap og bevissthet, blir fortsatt store mengder nye byggematerialer kjøpt inn og fraktet til byggeplass for etter kort tid å ende som avfall, opplyser miljørådgiver for byggeprosjektene i Asker kommune, Jonas Tautra Vevatne.

– Med digitalisering og industrialisert byggeri kan vi optimalisere ressursbruken, forenkle bygge- og montasjefasen og i langt større grad forebygge at avfall oppstår. Vi gleder oss til å samarbeide med fremoverlente leverandører og entreprenører, fortsetter han.

Pilotanskaffelser skal utfordre markedet

Gjennom tre pilotanskaffelser skal markedet utfordres til å skape innovative løsninger for radikalt lavere avfallsmengder på byggeplass.

– De norske forskningsmiljøene er i front i arbeidet med utslippsfrie og avfallsfrie byggeplasser. Vi ser at det fortsatt er et behov for tydeligere definerte systemgrenser, at man stiller målbare krav og har gode oppfølgingsmetoder for å beregne effekten av tiltak på blant annet direkte og indirekte utslipp, sier SINTEF-forsker Kristin Fjellheim.

Utvikling av robuste metoder for å måle, evaluere, følge opp og dokumentere avfallsmengden gjennom byggeprosessen er essensielt.  Dette er noe det vil legges vekt på i prosjektet.

– Det gjennomføres i dag flere tiltak for å bidra til lavere avfallsproduksjon fra byggeplasser, men det er ikke nok. Bærum kommune ønsker å redusere generering av avfall i byggeprosessen som et tiltak for å redusere klimafotavtrykket og indirekte klimagassutslipp, og ser på NADA som et viktig bidrag her, sier rådgiver for energi, miljø og klima i Bærum kommune Eiendom, Thea Mork Kummen.

Prosjektresultatene skal gi offentlige byggherrer et felles rammeverk, med konkrete ambisjoner og et kravsett til avfallsfrie byggeplasser. I tillegg til reduserte kostnader, vil innovative avfallsreduserende løsninger med mindre sløsing resultere i mer effektiv oppføring av bygninger med bedre kvalitet i utførelsen.

Fakta om prosjektet
Forskningsprosjektet NADA – «Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon» er et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor støttet av Forskningsrådet gjennom programmet for «Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning». NADA er ledet av Omsorgsbygg Oslo KF sammen med forskningspartneren SINTEF i samarbeid med Asker kommune og Bærum kommune. Prosjektperiode er fra 2021-2024.

Kilde: Presseinformasjon fra Omsorgsbygg Oslo KF.

Bilde av barnehage: Munkerud miljøbarnehage er bygget i massivtre og ligger flott til på toppen av Munkerud i bydel Nordstrand. Foto: Marte Svenneby/Omsorgsbygg

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email