Sft-forslag kan gi importforbud
Gå tilbake

Sft-forslag kan gi importforbud

2. oktober 2007

Importforbud av forbrukerelektronikk og butikker tomme for varer kan bli resultatet hvis Sft´s forslag om forbud mot visse miljøgifter blir vedtatt.

Som kjent har Statens forurensingstilsyn (Sft) foreslått å innføre et totalforbud mot visse miljøgifter som finnes bl.a. i elektroniske produkter fra første januar 2008. Saken vedrører både elektronikkbransjen og mange andre bransjer som foto, data/IKT, installasjon, elektro og leketøy.

1. juni sendte Sft forslaget ut til høring med frist 1. september. Stiftelsen Elektronikkbransjen er en av ca. 70 som har svart. Vi konstaterer dermed at interessen for saken er stor og at den vedrører en veldig stor del av samfunnet.

Det har vært viktig for Stiftelsen Elektronikkbransjen på Fyrstikktorget å gi uttrykk for at vi tar miljø og miljøvern med stort alvor. Internasjonalt opplever vi at produktene vi markedsfører i Norge blir mer miljøvennlige ved at de for eksempel bruker stadig mindre strøm. I tillegg har vi som kjent en ordning for retur av elektrisk og elektronisk avfall i bransjen. I praksis er Norge en av de beste nasjonene i Europa på dette området.

Forslaget til Sft, som nå har vært til høring, kan innebære at Norge kommer i en særstilling når det gjelder forbud mot import og distribusjon av elektroniske og elektriske produkter. Dette rammer både bransjenes aktører og alle forbrukere. Som vi vet, er det ingen produksjon av dette i Norge, og det meste av det vi markedsfører i vår bransje produseres i Østen. Det er med andre ord er ingen produkter laget bare for det norske markedet.

I beste fall vil det gå flere år før vi kan vente at en slik sak som Sft her fremmer finner løsninger.

I EU- og EØS-området er man også opptatt av de samme spørsmål som norske myndigheter. Her arbeider man imidlertid for felles løsninger. Dette bør også få betydning for Norge. Det er viktig å poengtere at vi ikke kan gå en egen vei alene, men heller påvirke til at utfordringene finner løsning internasjonalt.

Stiftelsen Elektronikkbransjen og IKT-Norge har nå sendt brev til miljøvernminister Helen Bjørnøy med anmodning om et møte for å diskutere saken.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email