Vier hele uken til sikkerhetsarbeid
Gå tilbake

Vier hele uken til sikkerhetsarbeid

3. september 2012

NCC Construction, som har hovedkontor i Helsfyr Panorama på Bryn-Helsfyr i Oslo, bruker hele uken fra 3. til 7. september til å sette økt fokus på helse, miljø og sikkerhet. HMS-uken involverer samtlige 2.000 ansatte, og i perioder vil arbeidet stanses helt på alle NCCs bygg-, anlegg og arbeidsplasser.

Ifølge en pressemelding vil HMS-uken bli brukt til refleksjoner, kurs og opplæring for å øke de ansattes sikkerhet.

– Det er avgjørende for den enkeltes trygghet at fokuset på HMS er høyt og at alle som jobber i eller for NCC har de riktige holdningene til sikkerhet. Derfor skal alle som er på våre bygg- og anleggsplasser engasjeres, både våre egne ansatte, innleid personell og underentreprenører. Sikkerhet er både et felles og et individuelt ansvar, og den enkelte medarbeiderens motivasjon og holdninger er avgjørende for å lykkes, sier Dag Henning Bredesen, HMS-sjef i NCC Construction.

Blant aktivitetene som blir gjennomført er diskusjoner om sikkerhetsmotivasjon og holdninger, besøk av trenere fra Norges Friidrettsforbund, fallsikringskurs, førstehjelp, kurs i riktig bruk av sikkerhetsutstyr og beredskapsøvelser.

NCC har en nullvisjon når det gjelder ulykker. På veien er det et delmål med H-verdi på under 4 inkludert underentreprenører. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen.

NCC Constructions H-verdi, inkludert underentreprenører, siste tolv måneder var 5,3. Så langt i år er H-verdien 4,3.

Bildet: Dag Henning Bredesen, NCC (Foto: NCC)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email