Ser frem til videre byutvikling: Over 30 års «runddans» på Helsfyr og Bryn
Gå tilbake

Ser frem til videre byutvikling: Over 30 års «runddans» på Helsfyr og Bryn

4. august 2022

– Tett og godt samarbeid med gårdeier, super tilgjengelighet via grønn transport, et engasjert lokalmiljø og flotte aktivitetsmuligheter i nærområdet. Slik oppsummerer Bryn-Helsfyr-veteranen Jan Kato Fremstad i Bufdir leietakeropplevelsene i området.

Fremstad har jobbet nesten 30 av sine yrkesaktive år i ulike virksomheter på Helsfyr og Bryn i Oslo. De siste 6 av dem hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Vi treffer den konstituerte direktøren i direktoratets møteromsenter i første etasje av kontorbygget Fredrik Selmers vei 3 på Helsfyr. Smilet og latteren sitter løst og stemningen er avslappet på det som er siste arbeidsdag før sommerferien.

Takk for at du tok deg tid til en prat om dine erfaringer med området og det som skjer her.

– I like måte, jeg har fulgt utviklingen på Helsfyr og Bryn ganske tett i mer enn 30 år – og snakker veldig gjerne om dette, sier Fremstad.

Da han går gjennom alle jobber han har hatt i området, kan man nesten lure på om han har søkt jobb etter arbeidsgivernes adresse.

Fra Helsfyr til Bryn

Det startet i 1987, da han begynte i jobb hos Vegdirektoratet på Helsfyr. – Da satt de rett her borte, i Fredrik Selmers vei 6 – dengang Grenseveien 92. Det er en flott eiendom i typisk 60-tallsstil og var et utmerket arbeidssted. Jeg jobbet der hele 90-tallet, og var med på flyttingen, ja faktisk medansvarlig for at vi flyttet til et nybygg i Brynsengfaret 6 ved Alnafossen på Bryn i 2003, forteller han.

– Alnafossen Kontorpark var et helt nytt og supermoderne bygg som har vunnet flere priser. Som prosjekt utmerket det seg også ved å reetablere og gjenåpne et fantastisk parkområde ved Alnaelva som lenge hadde vært mindre attraktivt og tilgjengelig for publikum, sier Fremstad – som kjenner de grønne rekreasjonsområdene rundt Bryn og Helsfyr godt.

Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet

Flotte turområder og aktivitetsmuligheter

– Jeg bor på Abildsø, og det er praktisk og veldig hyggelig å sykle til og fra jobb på turstier forbi Østensjøvannet. Det er i det hele tatt mange flotte områder og aktivitetsmuligheter rundt Bryn og Helsfyr. I Bufdir har vi blant annet brukt banene på Vallefeltet og i Vallhall Arena til fotballaktiviteter. Og de fantastiske turområdene ved Nordre Skøyen Hovedgård og langs Alnaelva gjennom Svartdalen byr på mange, spennende muligheter. Dette er steder vi ønsker å bruke mer til fellesaktiviteter for ansatte og andre virksomheter rundt oss. Dette bygger kultur og fellesskap og øker trivsel og tilhørighet, sier Fremstad.

Fra 2005 til 2010 var Fremstad rådgiver i konsulentselskapet Kaupangen, der han blant annet jobbet mye med oppdrag for Skattedirektoratet på Helsfyr.

Runddans på Helsfyr

– Jeg satt mye av tiden hos Skattedirektoratet, som også på den tiden hadde kontorer i Fredrik Selmers vei på Helsfyr.

Jobben og oppgavene var nye og spennende, og det var veldig hyggelig å kunne fortsette i et etter hvert så kjent og kjært nærområde, sier han.

Foto: nyebilder.no

Det ble enda en kort forflytning da han etter fem år skiftet jobb til Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif). De holdt til på andre siden av Grenseveien, nærmere bestemt i bygget som da het Strømsveien 102 – nå Grensesvingen 2-20. Og enda en da Klif i 2013 ble slått sammen med Direktoratet for naturforvaltning (DN) til Miljødirektoratet og flyttet over gaten til nybygget Grensesvingen 7 ved Fyrstikktorget.

Landet på Helsfyr – igjen

Fremstad fikk seg imidlertid en liten luftetur til sentrum da han i 2016 begynte i Bufdir, som da hadde kontorer i Stensberggata ved Bislet.

– Men det ble ikke lange lufteturen, forteller han. – I 2018 skulle direktoratet finne en ny, langsiktig kontorlokasjon. Det ble gjort en grundig helhetsvurdering, blant annet en analyse av hvor alle ansatte bodde og hva som ville være best med tanke på effektive og miljøvennlige reiser for all møtevirksomheten vår.

Det sto til slutt mellom en eiendom på Storo og Fredrik Selmers vei 3 på Helsfyr – og valget falt altså på den siste.

Foto: nyebilder.no

Kvalitet, fleksibilitet og grønn transport

– Det var tre hovedgrunner til dette. Eiendommens kvaliteter, gårdeier Gasmann Eiendoms imøtekommenhet og fleksibilitet når det gjaldt tilpasninger til våre behov – og områdets tilrettelegging for praktisk og miljøvennlig reising. Bryn-Helsfyr-området har et av byens aller beste kollektivtilbud, med flere t-banelinjer, tog og bussruter i alle retninger. Det har også utmerkede sykkelforbindelser og ligger på riktig side av byen i forhold til Gardermoen. Alt dette er veldig viktig, både for våre ansatte på Helsfyr og alle i de 5 Bufetat-regionene rundt om i landet som besøker oss relativt hyppig, forklarer Fremstad.

Foto: nyebilder.no

Og hvordan er erfaringene etter 4 år?

– Vi stortrives i Fredrik Selmers vei 3, som var helt nyrehabilitert ved innflytting og driftes og vedlikeholdes godt. Og vi kunne ikke hatt en bedre gårdeier. Samarbeidet er tett og svært bra. Våre behov har forandret seg over tid – og sammen med Gasmann har vi alltid funnet gode løsninger. Blant annet utvidet vi på et tidspunkt arealene – blant annet for å få enda mer fleksible kontorarbeidsplasser og større møteromkapasitet. Det er viktig å ha en utleier som verdsetter kvalitet og viser fleksibilitet.

– Et utrolig viktig samfunnsoppdrag

Bufdir ligger under Barne- og familiedepartementet og er et fagorgan på områdene barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Foto: Bufdir

Direktoratet har ca 250 ansatte ved hovedkontoret på Helsfyr, og er overordnet direktorat for Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Etaten er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov tiltak med riktig kvalitet i hele landet. Bufdir har i tillegg ansvar for viktige tema som likestilling og utjevning av levekårsforskjeller. Målet er at alle skal få like muligheter til å delta i samfunnet, uavhengig av alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå.

– Bufdir og Bufetat har et utrolig viktig samfunnsoppdrag i å gi barn og unge en best mulig oppvekst. Kommunene er førstelinja i barnevernet og sørger for det konkrete tilbudet til barn og unge som trenger bistand, mens Bufdir har ansvar for at den faglige kvaliteten er forsvarlig, blant annet gjennom felles retningslinjer, kompetanseutvikling og opplæring, forklarer Fremstad.

Oppgaven med å sørge for gode oppvekstsvilkår for barn og unge var ifølge Fremstad spesielt krevende under pandemien.

– Det har vært et stort fokus på å gjenopprette et normalt og fungerende tilbud på skoler og i de kommunale velferdstjenestene etter pandemien. Vi er også opptatt av at andre samfunnsaktører tar initiativ for gode aktiviteter for ungdom, og tilbyr blant annet ulike tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

– Et engasjert nærområde som bryr seg

Hvordan opplever du at det tas slike initiativ i nærområdet på Bryn og Helsfyr?

– Det er mange ulike lag og organisasjoner med tilbud til barn og ungdom her og videre innover i Groruddalen, og dette er utrolig viktig. Og det er godt å se at lokale aktører som Vålerenga, skolene, barnehagen og så mange andre her i nærområdet viser initiativ og gjør mye ekstra for barn og ungdom. Dette ble ekstra tydelig under pandemien og i forbindelse med at det kom flyktninger til hotellet her i forbindelse med krigen i Ukraina. Folk vil gjerne hjelpe og viser et flott engasjement.

Les også:  «Lokale aktiviteter for ukrainske flyktninger»

Et område i kraftig utvikling

Hvordan vil du karakterisere utviklingen på Bryn og Helsfyr gjennom de siste 30 årene?

– Hele området har de siste 5-10 årene startet en kraftig utvikling, fra et ganske rendyrket næringsområde til en mer levende og publikumsvennlig del av det sentrale Oslo – med flere boliger og servicetilbud. En positiv utvikling jeg forstår vil fortsette for fullt i årene fremover, og som hvis den gjøres riktig nok er veldig kjærkommen for både beboere og de mange titusener av folk som jobber her.

Hva kunne dere som kontorleietaker ønske dere mer av i nærområdet?

– Generelt har jeg inntrykk av at våre ansatte trives veldig godt på Helsfyr. Men mange har nok ønsket seg enda flere servicetilbud. Steder å gå for å ta en kaffe eller en lunsj med kollega, en fredagspils med avdelingen eller handle med seg mat hjem. Sånn sett har det vært fantastisk at vi bl.a. har fått nabolagsrestauranten Trewerket, gastropuben Øst og en Rema 100-butikk på Valle – og at det er flere tilbud på Fyrstikktorget. Vi ønsker oss mer og håper denne utviklingen fortsetter, avslutter Fremstad.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email