Se og lær om bunndyr ved Østensjøvannet søndag 7. mai
Gå tilbake

Se og lær om bunndyr ved Østensjøvannet søndag 7. mai

5. mai 2023

Besøkssenter våtmark Oslos avdeling ved naturperlen Østensjøvannet formidler kunnskap om viktigheten av våtmarkene for mennesker, klimaet og dyre- og plantelivet.

Søndag  7. mai kl. 12.00 – 15.00 arrangerer senteret, sammen med Østensjøvannets venner, «Bunndyrdag» ved fantastiske Østensjøvannet, ikke langt fra Bryn og Helsfyr.

«Har du noen gang sett en ryggsvømmer eller en vannskorpion på nært hold? På søndag kan du ta med barna og bli kjent med de små dyrene som bor i Østensjøvannet! Oppmøte: Rasteplassen på vestsiden av Østensjøvannet, nedenfor Abildsøfeltet», skriver senteret på Facebook-siden om arrangementet.

Om senteret

Besøkssenter våtmark Oslo er autorisert som et nasjonalt besøkssenter for våtmark med støtte fra Klima- og miljødepartementet, og driver naturveiledning og undervisning. Besøkssenteret har to avdelinger, en ved Østensjøvannet i Oslo og en på Fornebu i Bærum. Ved begge avdelingene arrangeres det spennende aktiviteter for hele familien, og det tilbys undervisning for barnehager, skoler og andre interesserte grupper.

Mye av undervisningen ved besøkssenteret ved Østensjøvannet foregår utendørs, men dagen starter gjerne i undervisningslokalene på Bakkehavn, sør for vannet. Der er det også en innendørs utstilling om våtmark. Østensjøvannområdet har et stort biologisk mangfold. Det er registrert over 3000 arter her. Det aller største mangfoldet finner vi blant insektene, med ca. 2000 arter.

Fuglene trekker mange fugleinteresserte til Østensjøvannet, som ligger noen minutters gå- eller sykkeltur fra Bryn og Helsfyr – blant annet på fine turveier fra Alnaelva i Svartdalen. Det er registrert over 230 forskjellige fuglearter i området ved vannet. Tatt i betraktning størrelse og beliggenhet, er dette tallet meget høyt. Rundt 40 av disse hekker her hvert år.

Østensjøvannet med sitt varierte natur- og kulturlandskap fremstår som en blågrønn oase i Oslo. Området er et av Oslos viktigste rekreasjonsområder og brukes som ”klasserom” for både barnehager, skoleklasser og universitetsmiljøer.

«Ved begge våre avdelinger tilbyr vi naturveiledning og undervisning for barnehager, skoleklasser, universiteter, høyskoler og lærere. Vi tar også imot bedrifter, foreninger og andre som er interessert i å oppleve og lære mer om naturen. Hos oss kan barna lære om hva som kjennetegner de ulike årstidene, bli kjent med livet i Østensjøvannet og livet i fjæra, samt lære mer om hvorfor våtmarkene er så viktige og spesielle», skriver senteret på sine websider.

Besøkssenter våtmark Oslo underviser innen naturfag og biologi, særlig om temaer knyttet til våtmark, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling. Undervisningen er forankret i skolens læreplaner og barnehagens rammeplan.

«Vi har ferdiglagede opplegg dere kan delta på, eller vi kan skreddersy innhold etter deres ønsker. Vi har undervisningsavtaler med Oslo og Bærum kommuner, og tar også imot grupper fra andre kommuner», skriver senteret.

Senteret har egne undervisningstilbud for skoletrinn 1 og 2, 3 og 4, 5 – 7 og 8 – 10, men tilbyr også opplegg for barnehager, videregående skoler og andre grupper.

Mer informasjon om senteret, arrangementene, undervisningstilbud, booking m.m på senterets webside og Facebook-side.

Kilde og bilde: Besøkssenter våtmark Oslo

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email