SCA best i WWFs mijøindeks for 2011
Gå tilbake

SCA best i WWFs mijøindeks for 2011

27. februar 2012

SCA, et globalt hygieneselskap som bl.a. eier varemerket Tork, ble kåret til beste selskap totalt og innen kategoriene Mykpapir og Bruk av ansvarlige råvarer i WWFs (World Wide Fund for Nature) miljøindeks for papirprodusenter (EPI) 2011.

SCA, som i Norge er representert med kontor i Grensesvingen 9 på Bryn-Helsfyr i Oslo, fikk ifølge en pressemelding ros for sin åpenhet ved å offentliggjøre miljørelatert informasjon om virksomheten. “Ved å åpne for evaluering av selskapets miljødata viser SCA at de tar sitt miljø- og samfunnsansvar på alvor,” sier Emmanuelle Neyroumande, leder for WWF International globale papir- og papirmasseengasjement.

”Dette er en bekreftelse på at våre langsiktige strategier for bærekraft og bruk av råvarer, samt vårt bidrag til å løse globale utfordringer blir anerkjent og at vi går i riktig retning. SCA er stolte over å være vurdert som best totalt og best når det gjelder å bruke ansvarlige råvarer for sin europeiske mykpapirvirksomhet i WWFs miljøindeks for papirprodusenter 2011. Vi har satt av store interne ressurser til arbeidet med kontinuerlig å forbedre miljøprofilen vår,” sier Sune Lundin, President AFH Professional Hygiene Europe i meldingen, og legger til at “dette vil motivere våre ansatte ytterligere til å bidra til en bærekraftig utvikling”.

I 2011 lanserte WWF for andre gang sin miljøindeks for papirprodusenter, en rangering av papirprodusenter basert på miljøprofil. I denne utgaven av indeksen lot 19 av verdens største produsenter av finpapir, mykpapir og emballasje WWF granske den globale papirproduksjonen med utgangspunkt i miljødata, som f.eks. ren produksjon, miljørapportering og hvorvidt råvarene kommer fra ansvarlig skogbruk.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email