Satser enda sterkere i Bryn-Helsfyr-området
Gå tilbake

Satser enda sterkere i Bryn-Helsfyr-området

14. juni 2021

Entra har signert avtale om kjøp av kontoreiendommen Fyrstikkalleen 1 på Helsfyr i Oslo for 2,4 milliarder kroner, ifølge en pressemelding.

Fyrstikkalléen 1 er en moderne kontoreiendom på over 39 000 kvm som er fullt utleid på lange leieavtaler. Eiendommen passer godt med Entras satsing på eiendommer ved viktige kollektivknutepunkt, og supplerer selskapets allerede store eiendomsportefølje i Bryn-Helsfyr-området.

Les også:»Snart blir dette nybygget ny arbeidsplass for 2000 mennesker»

Fyrstikkalléen 1 består av tre bygninger sammenkoblet med et felles atrium på bakkeplan. Det er et fleksibelt kvalitetsbygg med BREEAM-NOR Very Good-sertifisering. Bygget sto ferdig i 2020, og Entra har som mål å få det sertifisert som BREEAM In-Use Excellent.

Et enda mer attraktivt Helsfyr

“Dette er en høykvalitets-, moderne og fleksibel  kontoreiendom som har strategisk interesse for oss. Det har en attraktiv beliggenhet i vårt kontor-cluster på Helsfyr i Oslo og vil ytterligere forsterke Entras posisjon som ledende eiendomsbesitter, -forvalter og -utvikler. Vi mener områdets attraktivitet vil øke videre i tiden fremover», sier Entra-sjef Sonja Horn i en børsmelding.

Les også: «Mange nye leieavtaler og fortsatt byutvikling i Bryn-Helsfyr-området»

Sterkere urbane kvaliteter

Helsfyr er en stort og veletablert kontorklynge lokalisert på et offentlig transportknutepunkt med bare 7 minutters reisetid fra Oslo sentralstasjon. Helsfyr har blitt et av hovedområdene for for offentlige leietakere i Oslo takket være sin utmerkede tilgang til kollektivtransport.

«Det omkringliggende området er under utvikling med en høy grad av boligprosjekter på gang, noe som forventes å forsterke områdets urbane kvaliteter og attraktivitet ytterligere i fremtiden», skriver selskapet.

— Med over 100.000 kvadratmeter i nye bolig- og næringsprosjekter under planlegging er Helsfyr et område i sterk vekst. Denne utviklingen vil forsterke Helsfyr som kontordestinasjon, og også bidra til å gjøre Helsfyr til et mer attraktivt boområde med urbane kvaliteter og attraktivt bygulv. Dette tror vi vil bli spesielt viktig i området omkring Fyrstikktorget, uttaler Horn i pressemeldingen.

Stor besitter og utvikler i Bryn-Helsfyr-området

Entra vurderer at Fyrstikkalléen 1 vil bli enda mer attraktiv i årene som kommer, da eiendommen ligger i nærheten av Fyrstikktorget, som sannsynligvis forblir og forsterkes som kommersielt og kommunikasjonsmessig tyngdepunkt på Helsfyr.

Selskapet eier tre eiendommer i forvaltningsporteføljen på totalt 71 000 kvm på Helsfyr og åtte eiendommer på totalt 71 000 kvm i det tilgrensende området Bryn. Entra har også en betydelig utviklingsportefølje på totalt 135 000 kvm i Bryn-Helsfyr-området.

Nytt og spennende prosjekt på Helsfyr

Ikke langt fra eiendommen i Fyrstikkalléen 1 planlegger Entra å oppføre et nytt kontorbygg langs Strømsveien mellom Helsfyr Panorama og Fredrik Selmers vei 4. Det nye bygget blir på totalt 20.000 kvadratmeter fordelt på 12 etasjer og en takterrasse.

En viktig del av prosjektet for det nye kontorbygget vil bli tilrettelegging av en park mot nordvest. Dette blir et kjærkomment grønt tilskudd til Helsfyrs nærområde og vil opparbeides med flotte kvaliteter som vannspeil, gangveier og benker som skaper et flott møtepunkt og rekreasjonsområde.

— Fra før har Entra tre eiendommer på Helsfyr, og med kjøpet av Fyrstikkalléen 1 og prosjektet langs Strømsveien ligger forholdene godt til rette for en videreutvikling av tilbudet vårt på Helsfyr, sier Horn.

I følge børsmeldingen forventes transaksjonen for Fyrstikkalleen 1 å være gjennomført 25. juni 2021.

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email