Sånn skal Bryn bli «best i by’n»
Gå tilbake

Sånn skal Bryn bli «best i by’n»

28. februar 2020

Bryn står foran en spennende forvandling mot en mer levende del av Oslo by – med det beste å by på for både å jobbe, bo, leve og oppleve. Her er noen av planene det jobbes med rundt kollektivknutepunktet.

Med tog, 4 passerende t-bane- og busslinjer – og sykkelveinett i alle retninger, er Bryn et av Oslos viktigste knutepunkt for grønne reiser. Den gode tilgjengeligheten har tiltrukket spennende kunnskapsvirksomheter med tusenvis av ansatte i en rekke ulike bransjer. Nå vil den spille en nøkkelrolle for en forvandling mot en mer levende del av byen.

Les også: «Bryns lange historie som kommunikasjonsknutepunkt»

Et vel utbygd kollektiv- og sykkeltilbud blir nemlig stadig viktigere og mer attraktivt når alle skal forflytte seg både effektivt og miljøvennlig.

Mange gode krefter

Offentlige byplanleggere vil at mest mulig av Oslos videre utbygging skal foregå ved slike knutepunkter. Der skal det skapes levende, fremtidsrettede områder med en god blanding av arbeidsplasser, boliger, servicetilbud og møteplasser.

Derfor er sentrumsnære kollektivknutepunkt som Bryn og Helsfyr utpekt som viktige satsingsområder. Derfor omtaler Plan- og bygningsetaten Bryn-Helsfyr-området som et av flere naturlige sentrum i Hovinbyen. Og derfor jobber flere etater nå med planer som skal støtte en ønsket utvikling på Bryn.

Samtidig har flere private aktører spennende utviklingsplaner for sine eiendommer nær Bryn kollektivknutepunkt. Pecunia, Cema, Entra, JM og Bryn Eiendom har etablert et formalisert grunneiersamarbeid og samlet seg bak visjonen om Bryn som et varmere, grønnere og mer skapende sted. Grunneiersamarbeidet har engasjert Tom Bratlie til å koordinere arbeidet i samarbeidet.

– Vi har nok en mistanke om at Bryn foreløpig er litt ukjent for mange, men for oss som arbeider med utviklingen av stedet tar det ikke lang tid å bli begeistret. Bryn er allerede et av byens viktigste kollektivknutepunkt og har kombinasjonen av umiddelbar nærhet til sentrum, gode og rause grøntområder og store utbyggingsmuligheter for både bolig, handel og annen service og næring, forteller Tom Bratlie.

Foreløpige aktiviteter

Pågående planprosesser tar tid, og mye av byggingen ligger noen år frem. Men allerede nå kan områdets kontorbrukere og nærmiljøet rundt begynne å glede seg over foreløpige tiltak og aktiviteter som signaliserer utviklingen mot et mer levende og publikumsvennlig Bryn.

Uteområder og grønne felter ryddes, det etableres ny skilting og et nytt samlingspunkt med cafe og sosiale aktiviteter. Og det planlegges gatefester og andre aktiviteter for kontorbrukere og publikum i nærområdene.

– De større prosjektene ligger noen år frem i tid, men allerede i år vil vi forsøke å komme i gang med midlertidige tilbud som viser med all tydelighet at «noe er på gang», sier Bratlie.

Les mer om planene ved Bryn kollektivknutepunkt på ByplanOslo

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
fakta 3 fakta 3 Video-Byfrihet-6 Video-Byfrihet-6 OSLO 20191611FlyfotoFoto: nyebilder.no OSLO 20191611FlyfotoFoto: nyebilder.no Brynseng T-bane (2). Foto Bryn-Helsfyr-samarbeidet Brynseng T-bane (2). Foto Bryn-Helsfyr-samarbeidet 20180627_161108 20180627_161108