Roche Norge AS divisjon Diagnostics flytter til Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Roche Norge AS divisjon Diagnostics flytter til Bryn-Helsfyr

18. desember 2003

Entra Eiendom har inngått avtale med Roche Norge AS divisjon Diagnostics om utleie av ca 1550 kvm kontor i sitt nybygg, Alnafossen Kontorpark, på Bryn-Helsfyr i Oslo. Dermed er hele 24.487 av totalt ca 28.500 kvm utleid i det første byggetrinnet i prosjektet. Leiekontrakten er på 5 år med opsjon på utvidelse ytterligere 5 år.
Roche Diagnostics flytter fra Ole Deviks vei 2 til nye, spesialtilpassede lokaler på til sammen 1550 kvm i Alnafossen Kontorpark i Brynsengfaret i mars 2004. Roche Norge AS divisjon Diagnostics er et datterselskap av F. Hoffmann-La Roche, et av verdens største selskaper innen legemidler og diagnostika. Med årlige investeringer i forskning og utvikling på over 15 milliarder kroner er Roche i aller fremste rekke innen helserelatert forskning. I Roche Norge AS er det ca. 100 ansatte, derav ca. 45 innen divisjon diagnostika.

– Vi synes Bryn-Helsfyr har en rekke rasjonelle og positive verdier som næringsområde, og Alnafossen Kontorpark er blitt et flott bygg. Kombinasjonen av høy standard og fleksibilitet i lokalene og faktorer som unik tilgjengelighet og nærhet til sentrum ble utslagsgivende for vårt valg, sier direktør Jens R. Jensen i Roche Diagnostics.

Entra Eiendom ferdigstilte første byggetrinn i prosjektet tidligere inneværende år. Største leietaker er Statens Vegvesen Vegdirektoratet, som er vel på plass i 22.933 kvm kontorlokaler med tilhørende parkeringsplasser i det nye bygget. Denne leiekontrakten er på 20 år.

– Vi er fornøy med å ha leid ut ca 85 prosent av arealene i første byggetrinn allerede, i og med at markedet generelt har vært veldig vanskelig i lengre tid, sier eiendomssjef for markedsområde Oslo Øst, Kari Kristensen i Entra Eiendom. – Vi registrerer dessuten økt interesse og flere signaler som tyder på at markedet er i ferd med å bedres betydelig – ikke minst i dette området, og er optimistiske til den videre utviklingen.

Selskapet har nok et byggetrinn for Alnafossen Kontorpark klar på tegnebrettet, men avventer videre bygging til de får avtale med en større leietaker eller markedet viser større oppsving.

Entra Eiendom har også en rekke andre bygg i Bryn-Helsfyr-området, og utleiegraden er god. Både Strømsveien 96, der Entra er største eier i sameiet, Fredrik Selmers vei 4 og Tvetenveien 22 er for tiden helt utleid. Grenseveien 92 står tomt grunnet en påbegynt inn- og utvendig totalrenovering og modernisering.

BundeBygg meldte nylig om en avtale med Samferdselsetaten i Oslo Kommune om utleie av ca 3500 kvm kontorlokaler i sitt bygge- og rehabiliteringsprosjekt i Strømsveien på Bryn-Helsfyr. Dette bidro til at 20.500 av totalt ca. 22.000 kvm er utleid, til en gjennomsnittlig kvm-pris på ca kr 1600,-.

Entra Eiendom og Bundebygg er to av seks deltakere i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et samarbeidsprosjekt for markedsføring av området som et av Oslos mest attraktive for næringsvirksomhet og eiendomsinvesteringer. Foruten Entra er BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, Bryn Eiendom, Sandia Gruppen og Eiendomsplan Næringsmegling deltakere i prosjektet.

Om Alnafossen Kontorpark

Eiendommen ligger mellom Brynseng T-banestasjon og Bryn stasjon. Det er etablert ny kjøreadkomst fra Nils Hansens vei med planfri krysning under Østensjøveien og T-banesporet, og ny gang- og sykkelvei mellom stasjonsområdene som har en gangavstand på 100 – 300 m til bygget.

Prosjektet er planlagt 4 bygningsvolumer ( Bygg A, B, C og D ) som vil kobles sammen med trappehus, og et paviljongbygg ( Bygg E ) som inneholder kantine og spesialfunksjoner i direkte kontakt med parklandskapet og elven. I tillegg vil bygg F, den historiske linvarefabrikken på eiendommen bli restaurert til nye formål, og bidra til å skape et spennende arkitektonisk miljø med fasadematerialer i tegl og teglfliser. Prosjektets totale leieareal vil ved endelig ferdigstillelse være på ca. 41.700 kvm BTA. I tillegg kommer ca. 350 P-plasser; hvorav ca. 300 plasser i egne parkeringskjellere.

Bilder: Miljø- og landskapstilpasning er sentrale stikkord for Alnafossen Kontorpark, der det blant annet er lagt vekt på prosjektering av en natur- og publikumsvennlig gang- og sykkelsti der Alna renner gjennom tomteområdet (Copyright: Entra Eiendom)

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Entra Eiendom as
Kari Kristensen, eiendomssjef, markedsområde Oslo Øst
Telefon: 21 60 51 00
E-post: kkr@entraeiendom.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email